Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη των φτωχών χωρών του κόσμου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 20/2/2015


Την ανάγκη να υιοθετηθούν δράσεις και πολιτικές της ΕΕ για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και της ανάπτυξης στις φτωχότερες χώρες του κόσμου τόνισε με γραπτή ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονος. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

Ερώτηση:

Ο ρόλος των ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφής αλλά και των ζώων που εκτελούν άλλες λειτουργίες όπως μεταφορές, και η σημασία της καλής διαβίωσης των ζώων για την ασφάλεια των τροφίμων εν γένει αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο.[1] Τα άλογα, τα γαϊδούρια και τα μουλάρια παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για το βιοπορισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες,[2] κυρίως επειδή ενισχύουν την οικονομική θέση των γυναικών, ελαφρύνουν το φόρτο οικιακής εργασίας τους και βελτιώνουν τη θέση τους στην κοινότητα. Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ προβλέπει ότι: "η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων". Η ΕΕ έχει διαμορφώσει μια Στρατηγική για την Καλή Διαβίωση των Ζώων,[3] η οποία αποτελεί μέρος των αξιών που η ΕΕ οφείλει να προάγει και να προωθεί στις σχέσεις τις με τον υπόλοιπο κόσμο (άρθρο 3 παρ. 5 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή ποια μέτρα έχει λάβει ώστε να διασφαλίσει ότι η καλή διαβίωση των ζώων θα λειτουργεί ως μοχλός βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες.


________________________________________
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου