Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ελευθεροτυπία στην Ευρώπη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 24/2/2015


Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαρκή επιδείνωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ υπέβαλλε σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση:

Η μη κυβερνητική οργάνωση "Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα" (Reporters Without Borders) κατατάσσει κάθε χρόνο 180 χώρες του κόσμου με κριτήριο την προστασία της ελευθερίας του τύπου.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης,[1] στα 20 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ η ελευθερία του τύπου υποχώρησε την τελευταία χρονιά.
Αιτίες του προβλήματος είναι μεταξύ άλλων η έλλειψη κοινών κανόνων για τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις στον τύπο, αλλά και η απουσία συντονισμένης απάντησης στη βία που τα κράτη μέλη ασκούν σε βάρος των λειτουργών της ενημέρωσης στη διάρκεια συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων. Όμως, η ελευθερία και η πολυφωνία της ενημέρωσης κατοχυρώνονται ρητά στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 11 παρ. 2), αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του πολιτισμού των κρατών μελών, που η ΕΕ οφείλει να προστατεύει βάσει του άρθρου 167 παρ. 1 ΣΛΕΕ, και αποτελούν επίσης θεμελιακές αξίες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 10 ΕΣΔΑ), στην οποία η ΕΕ προσχωρεί. Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο δράσης της για την προστασία της ελευθερίας του τύπου σε μιαν Ευρώπη που διαρκώς χάνει έδαφος σε αυτό τον τομέα.


________________________________________
[1] http://index.rsf.org/#!/index-detail
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου