Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τα προσωπικά δεδομένα


H Έκθεση της Ευρωβουλευτού Cornelia Ernst για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων τους από τα όργανα της Ένωσης, έρχεται σε μια στιγμή που συζητούμε παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης του σχετικού πλαισίου που αφορά το διαδίκτυο. Σε ενωσιακό επίπεδο έχουμε ήδη θεσπίσει κανόνες σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, όμως στην πράξη το ζήτημα παραμένει άγνωστο και δυνητικά επικίνδυνο για πολλούς πολίτες. Η προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται ρητά στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο μένουν πολλά να γίνουν για να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Οφείλουμε να εφοδιάσουμε τους πολίτες με νέες δυνατότητες, όπως η απόσυρση της συγκατάθεσής επεξεργασίας δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ποιος, που και για πιο σκοπό επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα. Οι ασυνέχειες που παρατηρούνται στις πρακτικές οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και οι συνακόλουθες ελλείψεις σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων οφείλουν να διορθωθούν το συντομότερο δυνατό. Η Έκθεση Ernst κινείται προς την κατεύθυνση ακριβώς αυτή και γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να την υπερψηφίσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου