Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αντιμετώπιση της ανεργίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 06/09/2018


Με γενικολογίες και αοριστολογίες απαντά η αρμόδια Επίτροπος για την απασχόληση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, για τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και γενικά τη Νότια Ευρώπη και την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως των νέων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat τα ποσοστά ανεργίας στη Γαλλία (9,2%), την Ιταλία (11,2%), την Ισπανία (15,9%) και ιδίως στην Ελλάδα (20,8%) κυμαίνονται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ η ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών), προσεγγίζει Ελλάδα το 45.4%, στην Ισπανία το 34.4% και την Ιταλία το 33.1%, η αρμόδια Επίτροπος φαίνεται ότι παραβλέπει την πραγματικότητα στον ευρωπαϊκό Νότο, αν και αναγνωρίζει τις μεγάλες διαφορές στα επίπεδα ανεργίας που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι η σημερινή οικονομική ανάπτυξη έχει δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιαδήποτε προηγούμενη ανάκαμψη. Τονίζει μάλιστα ότι η ανεργία στην ΕΕ έχει πλέον επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα, καθώς έχουν δημιουργηθεί 10,5 εκατ. θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων η Επίτροπος θεωρεί ότι με τα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προσφέρουν ποιοτικές ευκαιρίες στους νέους που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σημειώνει μάλιστα ότι από το 2014, επωφελήθηκαν από τις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» 3,5 εκατομμύρια νέοι κατά μέσο όρο ετησίως. 

Ωστόσο η πραγματικότητα στον τομέα της απασχόλησης, ιδίως των νέων, στην Ελλάδα και γενικά στον ευρωπαϊκό Νότο δε φαίνεται να είναι τόσο ρόδινη όσο παρουσιάζεται από την Επιτροπή. Η Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά στην ανεργία, ενώ μεγάλο ποσοστό νέων εργαζομένων φαίνεται ότι εγκλωβίζονται σε θέσεις εργασίας μειωμένου ωραρίου, γεγονός που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφεύγει να σχολιάσει. Η αντιμετώπιση της ανεργίας απαιτεί πραγματικές και συνολικές λύσεις, με σχέδιο και όραμα και όχι επιλεκτική παράθεση στοιχείων για αναιμικό εντυπωσιασμό.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003259/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Μεγάλες αποκλίσεις στους δείκτες ανεργίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Eurostat, η ανεργία στην ευρωζώνη για τον μήνα Απρίλιο του 2018 ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 8,5% και στην Ευρώπη των 28 στο 7,1%, διαμορφώνοντας μια πολύ θετική εικόνα για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας [1]. Αρνητική όμως εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως, παρά τα στοιχεία αυτά, τις τέσσερις τελευταίες θέσεις στον σχετικό πίνακα των κρατών-μελών, καταλαμβάνουν η Γαλλία (9,2%), η Ιταλία (11,2%), η Ισπανία (15,9%) και βεβαίως η Ελλάδα (20,8% τον Φεβρουάριο του 2018). Ιδιαίτερα η Ελλάδα έχει υποβληθεί σε σκληρές δοκιμασίες με την επιβολή πολιτικών σκληρής λιτότητας, χωρίς οι πολίτες να βλέπουν την οικονομία να ανακάμπτει. Επιπλέον, αλγεινή εντύπωση προκαλούν τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία ανεργίας στους νέους, αφού κατά μέσο όρο στην ευρωζώνη η ανεργία νέων (κάτω των 25 ετών) ανέρχεται σε 17,2%, με την Ελλάδα να καταγράφει το σοκαριστικό 45.4%, την Ισπανία 34.4% και την Ιταλία 33.1%.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς σχολιάζει την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας υπό το πρίσμα των δεικτών ανεργίας;
2. Θεωρεί πως η εκτεταμένη απορρόφηση νέων σε θέσεις εργασίας μειωμένου ωραρίου αποτελεί μια λύση πραγματική, σταθερή και ευοίωνη για το μέλλον τους;

EL
E-003259/2018
Απάντηση της κας Thyssen
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (24.8.2018)

1. Η σημερινή οικονομική ανάπτυξη έχει δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιαδήποτε προηγούμενη ανάκαμψη. Η ανεργία στην ΕΕ έχει πλέον επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα. Σε σύγκριση με το 2014 (τρίτο τρίμηνο του 2014), έχουν δημιουργηθεί 10,5 εκατ. θέσεις εργασίας. Μεγάλο μέρος αυτών των θέσεων εργασίας (77,7 %) είναι μόνιμες και η μεγάλη πλειονότητα (88,1 %) είναι πλήρους απασχόλησης. Τόσο το επίπεδο της απασχόλησης όσο και τα ποσοστά απασχόλησης βρίσκονται τώρα σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και εκείνα που επλήγησαν σοβαρά από την κρίση έχουν σημειώσει σημαντικές πρόσφατες βελτιώσεις. Για παράδειγμα, το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία μειώθηκε κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με τη μέγιστη τιμή του 26,2 % το πρώτο τρίμηνο του 2013, έχοντας φτάσει σε 15,4% (το δεύτερο τρίμηνο του 2018). Ωστόσο, η κατάσταση εξακολουθεί να διαφέρει σε εθνικό επίπεδο και οι μεγάλες διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται.

2. Ειδικότερα, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από το 2013, η κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να βελτιώνεται και η ανεργία των νέων μειώθηκε από 23,7 % το 2013 σε 15,2 % τον Απρίλιο του 2018. Πρόκειται για μείωση ταχύτερη από το συνολικό ποσοστό ανεργίας και από ό,τι θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί δεδομένης της γενικής οικονομικής βελτίωσης. Παρά τη βελτίωση των προοπτικών στην αγορά εργασίας, οι μορφές απασχόλησης των νέων είναι πολύ συχνά μη τυπικές και άτυπες, όπως π.χ. προσωρινές θέσεις εργασίας, ακούσια μερική απασχόληση και χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, και οι συμβάσεις αυτές δεν εξελίσσονται πάντοτε σε κάτι πιο σταθερό. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και να εμποδίσουν τις επισφαλείς θέσεις εργασίας. Οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία» ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να προσφέρουν ποιοτικές ευκαιρίες στους νέους που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από το 2014, επωφελήθηκαν από τις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» 3,5 εκατομμύρια νέοι κατά μέσο όρο ετησίως.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου