Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Η κυβέρνηση περιθωριοποιεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες


Μετά τις δραματικές περικοπές σε αναπηρικές συντάξεις και προνοιακά επιδόματα, η κυβέρνηση περιθωριοποιεί ακόμη περισσότερο τα άτομα με ειδικές ανάγκες και γι' αυτό υπέβαλα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ιδίως τα άτομα με ειδικές ανάγκες οφείλουν να προστατεύονται επαρκώς από το νομοθέτη. Παρατηρείται ωστόσο ότι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα, όπου εφαρμόζονται προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, έχουν επιβληθεί υπέρμετρες περικοπές προνοιακών επιδομάτων, αναπηρικών συντάξεων και άλλων συναφών παροχών, με αποτέλεσμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να εξωθούνται στην ανέχεια και την εξαθλίωση.
Με βάση τη νέα διάταξη για τον προσδιορισμό αναπηρίας των ατόμων με αυτισμό μειώνεται αισθητά ο αριθμός των ατόμων, που δικαιούνται το σχετικό επίδομα. Ακόμη εντοπίζονται υπερβολικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση και την εκδίκαση σχετικών υποθέσεων από τη δικαιοσύνη και τη διοίκηση, αλλά και καταγγελίες σχετικά με την αντικειμενικότητα ή μη των αποφάσεων των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μείνουν απροστάτευτοι.
Χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου