Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αποδυνάμωση της προστασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 15/02/2018


Γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής της ευρωομάδας GUE/NGL Κώστας Χρυσόγονος θέτοντας το ζήτημα της αποδυνάμωσης της κοινωνικής προστασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), ιδίως στην Ελλάδα. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι οι υπέρμετρες περικοπές προνοιακών επιδομάτων, αναπηρικών συντάξεων και άλλων συναφών παροχών στα άτομα με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής τα εξωθεί στην ανέχεια και την εξαθλίωση. Πρόσθετα εμπόδια δημιουργεί και ο υποβιβασμός του κατώτατου ποσοστού αναπηρίας των ατόμων αυτιστικού φάσματος σε 50% από 67%. Σε αυτό το πλαίσιο μεγάλος αριθμός ατόμων με αυτισμό θα στερηθούν του επιδόματος αναπηρίας, ενώ αναιρείται έμμεσα και η μονιμότητα της αναπηρίας τους. Την ίδια στιγμή οι υπερβολικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση και εκδίκαση σχετικών υποθέσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες από τη Δικαιοσύνη και τη Διοίκηση, που φτάνουν στα όρια της αρνησιδικίας, αλλά και καταγγελίες για αυθαίρετες και μη αντικειμενικές αποφάσεις των επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας καθιστούν αβίωτη την καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματά τους.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο Κώστας Χρυσόγονος καλεί την Επιτροπή να απαντήσει, πώς σχεδιάζει να άρει τα παραπάνω εμπόδια και πώς προτίθεται να ενισχύσει περισσότερο τις ανωτέρω ευάλωτες ομάδες με ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλους τρόπους.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Θέμα: Αποδυνάμωση προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) οφείλουν να προστατεύονται από την ΕΕ κατά το άρθρο 34 ΧΘΔΕΕ. Παρατηρείται ωστόσο ότι σε χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, όπου εφαρμόζονται προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, έχουν επιβληθεί υπέρμετρες περικοπές προνοιακών επιδομάτων, αναπηρικών συντάξεων και άλλων συναφών παροχών στα ανωτέρω άτομα, με αποτέλεσμα να εξωθούνται στην ανέχεια και την εξαθλίωση. Τέτοια μέτρα αποτελούν μάλιστα προαπαιτούμενα των επικείμενων αξιολογήσεων [1]. Βάσει της νέας διάταξης για τον προσδιορισμό αναπηρίας ατόμων με αυτισμό μειώνεται αισθητά ο αριθμός των ατόμων που δικαιούται του σχετικού επιδόματος. Ενώ προηγουμένως τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονταν με κατώτατο ποσοστό αναπηρίας 67% (από αυτό το όριο στην Ελλάδα ξεκινούν να χορηγούνται τα επιδόματα), υπό το νέο καθεστώς χαρακτηρίζονται με κατώτατο ποσοστό αναπηρίας 50%. Αυτό συνεπάγεται ότι αυτιστικά άτομα με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 67% δε θα λαμβάνουν πλέον επίδομα αναπηρίας. Συγχρόνως, έμμεσα αναιρείται και η μονιμότητα της αναπηρίας τους [2]. Ακόμη, εντοπίζονται υπερβολικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση και εκδίκαση σχετικών υποθέσεων από τη Δικαιοσύνη και τη Διοίκηση, αλλά και καταγγελίες σχετικά με την αντικειμενικότητα των αποφάσεων των επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας [3].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Α. Θεωρεί ότι τα παραπάνω συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο;
Β. Σχεδιάζει να άρει τα παραπάνω εμπόδια και να ενισχύσει περισσότερο τα ΑμΕΑ με ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλους τρόπους;

________________________________________
[2] άρθρο 215 ν. 4512/2018, https://issuu.com/renak/docs/ (σελ. 22 επ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου