Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Κομισιόν: «Δεν υπάρχει στοχευμένη προσβολή των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία» - Απάντηση σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 02/02/2018


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά του αρμόδιου Επιτρόπου J. Hahn απάντησε σε γραπτή ερώτηση που υπέβαλε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι καταπατήσεις περιουσιών της ελληνικής μειονότητας, μεταξύ άλλων, μέσω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων σε περιοχές όπου κατοικεί, εντάσσονται σε γενικότερα έργα πολεοδομικού σχεδιασμού, που θίγουν εν γένει τους Αλβανούς πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών μειονοτήτων. Η Επιτροπή συμπεραίνει συνεπώς ότι δεν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι υπάρχει στοχευμένη προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας Αλβανών πολιτών που ανήκουν στην ελληνική εθνική μειονότητα.
Η Επιτροπή επισήμανε ότι οι σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας παρέμειναν θετικές, ενώ σημείωσε ότι οι δύο χώρες συζήτησαν τη θέσπιση κοινού μηχανισμού για την αντιμετώπιση εκκρεμών διμερών ζητημάτων. Σε ό,τι αφορά τη διασπορά εθνικιστικής προπαγάνδας σε βάρος της Ελλάδας μέσω αλβανικών σχολικών βιβλίων, που εμφανίζουν τμήματα της Ελλάδας ως αλβανικά εδάφη, η Επιτροπή ανέφερε ότι υπάρχει ειδική μεικτή ελληνοαλβανική επιτροπή με αντικείμενο την αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων.
Ωστόσο, ερχόμενη σε αντίφαση με τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή τόνισε ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη το συντομότερο δυνατόν. Με βάση αυτή την αόριστη διατύπωση συνάγεται ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υφίστανται ζητήματα μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας που πρέπει άμεσα να επιλυθούν. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η πρόοδος των χωρών στη διαδικασία προσχώρησης εξαρτάται από την ικανότητά τους να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, όπως η Αλβανία, οφείλουν επομένως να σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα (στα οποία συγκαταλέγεται η απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και ο σεβασμός και η προστασία των μειονοτήτων). Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Αλβανία στα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι η Επιτροπή εθελοτυφλεί απαράδεκτα μπροστά σε ενέργειες των αλβανικών αρχών σε βάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, καθώς παραβλέπει υπαρκτά τεκμήρια και γεγονότα με αποτέλεσμα να παραμένει σε αδράνεια. Ως εκ τούτου, δεν έχει καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία των δικαιωμάτων της. Απέναντι σε αυτή τη στάση η ελληνική Πολιτεία οφείλει να αντιδράσει ανάλογα, διαμορφώνοντας κατάλληλη στρατηγική και ενημερώνοντας σχετικά τους εταίρους της.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή, Κώστα Χρυσόγονου και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006352/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Θέμα: Καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας

Από διάφορες πηγές εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας, σε συνδυασμό με τη διασπορά εθνικιστικής προπαγάνδας σε βάρος της Ελλάδας, π.χ. μέσω σχολικών βιβλίων της Αλβανίας, που εμφανίζουν ως αλβανικές περιοχές μεγάλα τμήματα της ελληνικής Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, παραχαράσσοντας την ιστορία [1]. Ιδιαίτερα τα τελευταία έτη παρατηρούνται μεθοδευμένες ενέργειες από την πλευρά της αλβανικής κυβέρνησης, με στόχο τον εκφοβισμό της μειονότητας, της υφαρπαγής της περιουσίας της και τελικά τον εξαναγκασμό της σε φυγή από τον τόπο της. Αναφέρονται χαρακτηριστικά αυθαίρετες, μεθοδευμένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε βάρος περιουσιών οικογενειών της μειονότητας σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας [2], καταστροφές θρησκευτικών χώρων της μειονότητας, κλοπές π.χ. εκκλησιαστικών αντικειμένων [3], επίθεση στο Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου [4], εν γένει ανάμειξη της αλβανικής κυβέρνησης σε εσωτερικά, διοικητικά θέματα της ελληνικής μειονότητας [5].

Με δεδομένο ότι η Αλβανία είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ και συνεπώς οφείλει να σέβεται τις βασικές αρχές και αξίες της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή: 1. Γνωρίζει τις παραπάνω αυθαιρεσίες της αλβανικής κυβέρνησης σε βάρος της ελληνικής μειονότητας; 2. Πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας και να διασφαλίσει αποτελεσματικά την ακεραιότητα των δικαιωμάτων της; Εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στην Αλβανία;

----------------------------------------------------------------------

EL
E-006352/2017
Απάντηση του κ. Hahn
εξ ονόματος της Επιτροπής
(11.1.2018) 

Έργα πολεοδομικού σχεδιασμού και ζητήματα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας θίγουν τους Αλβανούς πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μειονοτήτων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι υπάρχει στοχευμένη προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας Αλβανών πολιτών που ανήκουν στην ελληνική εθνική μειονότητα. Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων, το 2017 η Αλβανία εξέδωσε νόμο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, σύμφωνα με τον οποίο καταργήθηκε η διαφοροποίηση μεταξύ εθνικών μειονοτήτων και εθνογλωσσικών κοινοτήτων και θεσπίστηκε η αρχή του αυτοπροσδιορισμού.

Στην έκθεσή της του 2016 για την Αλβανία [6], η Επιτροπή σημειώνει ότι οι σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας παρέμειναν, γενικώς, θετικές, με συχνές επισκέψεις υψηλού επιπέδου. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι οι δύο χώρες συζήτησαν τη θέσπιση κοινού μηχανισμού για την αντιμετώπιση εκκρεμών διμερών ζητημάτων. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, υπάρχει ειδική μεικτή ελληνοαλβανική επιτροπή με αντικείμενο την αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων. Η Επιτροπή τόνισε επίσης, στην ανακοίνωση της του 2016 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη το συντομότερο δυνατόν.

Η πρόοδος των χωρών στη διαδικασία προσχώρησης εξαρτάται από την ικανότητά τους να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. Όπως ορίζεται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, οι υποψήφιες χώρες δεσμεύονται να σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα (στα οποία συγκαταλέγεται η απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και ο σεβασμός και η προστασία των μειονοτήτων). Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Αλβανία στα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.


________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου