Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

«Όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί με τη συναίνεση των ελληνικών αρχών» - Απάντηση του Επιτρόπου Μοσκοβισί σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για το δημοκρατικό έλλειμμα στην κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 12/01/2018


Ο αρμόδιος Επίτροπος για νομισματικές υποθέσεις, κ. Π. Μοσκοβισί, απάντησε σε γραπτή ερώτηση που υπέβαλε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος σχετικά με το περιεχόμενο πρόσφατων δηλώσεων του Επιτρόπου σε ιταλική εφημερίδα. Σε αυτές ο Επίτροπος είχε αναφερθεί ρητά στο σκανδαλώδες δημοκρατικό έλλειμμα που παρατηρείται στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Ειδικότερα, είχε διευκρινίσει ότι το έλλειμμα αυτό έγκειται στο ότι λαμβάνονται αποφάσεις για τις βασικές λεπτομέρειες της ζωής των πολιτών μιας χώρας, κεκλεισμένων των θυρών, από το Εurogroup, οι εργασίες του οποίου προετοιμάζονται και από τεχνοκράτες, χωρίς τον ελάχιστο έλεγχο ενός Κοινοβουλίου, χωρίς τα μέσα ενημέρωσης να γνωρίζουν πραγματικά τι λέγεται, ενώ την ίδια ώρα απουσιάζουν σταθερά κριτήρια ή μια κοινή κατευθυντήρια γραμμή.
Παρόλ’ αυτά στην απάντηση του ο κ. Μοσκοβισί αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο ανωτέρω σκανδαλώδες δημοκρατικό έλλειμμα, που ο ίδιος λίγο καιρό πριν είχε επικρίνει. Αρκείται στην επισήμανση ότι το τρέχον πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), που δεν εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ και επομένως δεν διαθέτει αυτοτελή εξουσία λήψης αποφάσεων. Συγχρόνως, ο Επίτροπος τονίζει ότι όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Συμβούλιο Διοικητών του ΕΜΣ, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, οι οποίοι είναι υπόλογοι απέναντι στα εθνικά τους Κοινοβούλια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων σε αυτό το ζήτημα έχει η επισήμανση του κ. Μοσκοβισί, ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί με τη συναίνεση των ελληνικών αρχών. Ο κ. Μοσκοβισί διασαφηνίζει ακόμη ότι η Επιτροπή εμπλέκεται στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής, καθώς διαπραγματεύεται και παρακολουθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξ ονόματος του ΕΣΜ, ενώ παράλληλα έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πλήρη τήρηση του κεκτημένου της ΕΕ και τη συνοχή του με αυτό.
Με την παραπάνω απάντηση η Επιτροπή παραδέχεται ουσιαστικά ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κατάρτισης και εφαρμογής των ελληνικών προγραμμάτων ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του ΕΣΜ και όχι εξ ονόματος και για λογαριασμό των Ευρωπαίων πολιτών, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για τις εγγυήσεις λογοδοσίας, διαφάνειας και διαλόγου των θεσμών της ΕΕ προς την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών, όπως κατοχυρώνονται στις ευρωπαϊκές Συνθήκες (βλ. ενδεικτ. άρθρο 1 παρ. 2 ΣΕΕ, άρθρο 11 ΣΕΕ). Έτσι όμως εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες, για το αν στην πράξη διασφαλίζεται πλήρως η δέσμευση της Κομισιόν, να τηρεί το κεκτημένο της ΕΕ και τη συνοχή με αυτό.
Με τη συγκεκριμένη απάντηση ο κ. Μοσκοβισί παρακάμπτει έντεχνα τις προηγούμενες πρόσφατες δηλώσεις του. Αποφεύγει έτσι να απαντήσει ευθέως στα ερωτήματα που του έθεσε ο Έλληνας ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, για το αν τελικά ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και η εφαρμογή των ελληνικών προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής συνάδουν με τις αρχές και αξίες της ΕΕ, αλλά και για το πώς η Κομισιόν σχεδιάζει να εξαλείψει το σκάνδαλο δημοκρατίας και τις συνέπειες αυτού, που ο έθιξε ο κ. Μοσκοβισί. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις ευθύνες των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με την κατάρτιση και υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος και να μεταφέρει τη σχετική ευθύνη, ιδίως στις ελληνικές αρχές. Γι’ αυτό άλλωστε υπογραμμίζει ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί με τη συναίνεση των ελληνικών αρχών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005898/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Σκανδαλώδες δημοκρατικό έλλειμμα στην κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας

Πρόσφατα, ο αρμόδιος Επίτροπος για νομισματικές υποθέσεις, κ. Μοσκοβισί, επισήμανε ότι είναι σκάνδαλο για τις δημοκρατικές διαδικασίες το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Εξήγησε μάλιστα ότι το σκάνδαλο αυτό έγκειται στο ότι λαμβάνονται αποφάσεις για τις βασικές λεπτομέρειες της ζωής των πολιτών μιας χώρας, κεκλεισμένων των θυρών, από έναν οργανισμό (δηλ. το Εurogroup), οι εργασίες του οποίου ετοιμάζονται από τεχνοκράτες, χωρίς τον ελάχιστο έλεγχο ενός Κοινοβουλίου, χωρίς τα μέσα ενημέρωσης να γνωρίζουν πραγματικά τι λέγεται, χωρίς σταθερά κριτήρια ή μια κοινή κατευθυντήρια γραμμή [1]. Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή αυτού του προγράμματος έχει ως συνακόλουθο αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μερική απώλεια της λαϊκής και της κρατικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Παράλληλα, η άσκηση αυτής της πολιτικής έχει οδηγήσει στην ανεργία, τη φτώχεια, τη μετανάστευση σημαντικού τμήματος του ελληνικού πληθυσμού, ενώ σημαντικό τμήμα του δημόσιου πλούτου οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση σε τιμή ευκαιρίας. Συγχρόνως, καταστρατηγούνται αρχές και αξίες της ΕΕ, όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός στο κράτος δικαίου, αλλά και θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, όπως η αξιοπρέπεια, η υγεία και η εργασία.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Συνάδουν με τις αρχές και αξίες της ΕΕ ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και η εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος;
2. Πώς σχεδιάζει να εξαλείψει τα προαναφερόμενο σκάνδαλο και τις συνέπειες αυτού;


EL
E-005484/2017
E-005608/2017
E-005898/2017
Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (5.1.2018)

Από το 2010, όταν η συσσώρευση σοβαρών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών οδήγησε σε απώλεια της πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα για το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ έχουν κινητοποιήσει μια άνευ προηγουμένου οικονομική στήριξη προς την Ελλάδα μέσω διάφορων χρηματοδοτικών μέσων. Το τρέχον πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ έχουν επωφεληθεί από αυτή τη χρηματοδοτική συνδρομή και εφάρμοσαν επιτυχώς προγράμματα στήριξης της σταθερότητας.
Ο ΕΜΣ είναι ένα ίδρυμα που δεν εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Η Επιτροπή διαπραγματεύεται και παρακολουθεί το πρόγραμμα εξ ονόματος του ΕΜΣ. Ως εκ τούτου, δεν διαθέτει αυτοτελή εξουσία λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα, έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πλήρη τήρηση του κεκτημένου της ΕΕ και τη συνοχή με αυτό. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Συμβούλιο Διοικητών του ΕΜΣ, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Αυτοί είναι υπόλογοι απέναντι στα εθνικά τους κοινοβούλια. Όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί με τη συναίνεση των ελληνικών αρχών.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου