Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν έργα και όχι λόγια, στην απασχόληση, την Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική ΑσφάλισηΕίναι ολοφάνερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση εξαιτίας της δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντί της. Το Brexit είναι η πρώτη αποχώρηση ενός κράτους μέλους και εάν δεν αλλάξουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, ίσως ακολουθήσουν και άλλα.

Η Ένωση πρέπει να κάνει ουσιαστικές κινήσεις για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Αντί γι' αυτό όμως βλέπουμε κινήσεις φθηνού εντυπωσιασμού, όπως οι εξαγγελίες της Συνόδου Κορυφής για ένα πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος στην πραγματικότητα αποτελεί αντιγραφή των διατάξεων του υφιστάμενου χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, σχετικά με την κοινωνική προστασία. Χρειαζόμαστε έργα και όχι λόγια. Χρειαζόμαστε πολιτικές που θα στηρίξουν την απασχόληση, την Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγαλύτερη συνεισφορά από τα οικονομικά εύρωστα κράτη - μέλη. Αλλάξτε πολιτική πριν να είναι πολύ αργά.

Ευχαριστώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου