Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Ο Κώστας Χρυσόγονος στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την προστασία των καταναλωτών
     

Ο Κώστας Χρυσόγονος στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. 


Ομιλία του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου

"Η Έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την προστασία των καταναλωτών αποτελεί μέρος της συζήτησης του νέου κανονισμού. 
Η ταχύτατη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου σε ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες αλλά παράγει και σημαντικούς κινδύνους για τους καταναλωτές, με αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε ατομικό, κρατικό και ενωσιακό επίπεδο. Τούτο οδηγεί σε υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις διασυνοριακές συναλλαγές. Υπολογίζεται πως περίπου το 1/3 των ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή.
Συνεπώς, δεν αρκεί η θεωρητική αναβάθμιση των δυνατοτήτων των εθνικών αρχών που προβλέπει ο νέος κανονισμός. Οφείλουμε στην πράξη να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των αρχών, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων οικονομικά κρατών της Ένωσης, με στόχο την καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών που απειλούν τους πολίτες και την οικονομία."
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου