Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ για το 2030 δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η φτώχεια και η ανισότητα επιδεινώνεται.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε μια υπεραισιόδοξη θεώρηση της κατάστασης σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στη θεώρηση αυτή, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα επιδεινώνεται, , η καταστροφή της βιοποικιλότητας συνεχίζεται, Ο άνθρωπος επιδεινώνει διαρκώς το φυσικό του περιβάλλον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά βέβαια και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρετε στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο ότι συμβαίνει στη γειτονιά μας έχει επίπτωση και σε μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ισχυρότερο μηχανισμό επιτήρησης της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων και της βιώσιμης ανάπτυξης και βεβαίως και μηχανισμό χρηματοδότησης των κρατών/ μελών για να επιτυγχάνουν τους στόχους αυτούς μα αναδιανομή από τα ισχυρότερα προς τα ασθενέστερα κράτη/μέλη, όπως επίσης, χρειαζόμαστε κι έναν αναπροσανατολισμό στην εξωτερική μας οικονομική πολιτική ούτως ώστε το ελεύθερο εμπόριο να αντλείται μόνο μέσα σε στόχους και περιορισμούς που θα θέτει η ανάγκη επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου