Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Ανεπαρκή τα μέτρα της Επιτροπής για τους κινδύνους της χρήσης τσιγάρων ηλεκτρονικού τύπου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 04/02/2016


Με ανεπαρκή μέτρα προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταπολεμήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση τσιγάρων ηλεκτρονικού τύπου, όπως προκύπτει από απάντησή της σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στους κινδύνους που επισημάνθηκαν από έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι οδηγούν στην ανάπτυξη σοβαρών παθήσεων. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Andriukaitis αρκείται να παραθέσει προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί χωρίς να δεσμεύεται για εντονότερους ελέγχους προς όφελος της υγείας των ευρωπαίων πολιτών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Τα αρνητικά αποτελέσματα του καπνίσματος εις βάρος της υγείας των καπνιστών έδωσαν το έναυσμα για την αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων, με πιο πρόσφατη το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Παρά την απουσία γνωστών επιβλαβών συστατικών, όπως η πίσσα και η νικοτίνη, το ηλεκτρονικό τσιγάρο συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ουσίες όπως το διακετύλιο, η ακετοΐνη και η 2,3-πεντανοδιόνη που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη γεύσεων ή οσμών στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και ευθύνονται για την ανάπτυξη ασθενειών του πνεύμονα[1]. Η κυριότερη πάθηση που προκαλούν είναι γνωστή με την ονομασία "Πνεύμονας Ποπ-Κορν" που δημιουργεί επίπονες ουλές και λοιμώξεις στο αναπνευστικό σύστημα των ασθενών. Καθώς η τεχνολογία αυτή προβλήθηκε ως μια υγιής απάντηση στις βλαβερές συνέπειες του παραδοσιακού τσιγάρου, δεν έχει ακόμη τεθεί υπό αυστηρή επιτήρηση, με αποτέλεσμα τέτοιου είδους κίνδυνοι να παραμένουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

Ερωτάται η Επιτροπή :
– Είναι ενήμερη για τις βλαβερές συνέπειες της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου από μεγάλες ομάδες του πληθυσμού;
– Τι προτίθεται να κάνει για να ενημερώσει τους πολίτες για τους υπάρχοντες κινδύνους, αλλά και για να περιορίσει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών από τις εταιρίες παρασκευής αυτού του είδους προϊόντων;


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής (3.2.2016)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τσιγάρων και υποστήριξε την έγκριση του άρθρου 20 της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού[2], η οποία καθιερώνει κανόνες ποιότητας και ασφάλειας σε όλη την ΕΕ για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη και θα εφαρμοστεί από την 20ή Μαΐου 2016. Το εν λόγω άρθρο περιλαμβάνει μια υποχρέωση κοινοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής, από τους κατασκευαστές, λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές), απαιτήσεις για το περιεχόμενο των υγρών αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς και απαιτήσεις επισήμανσης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η Επιτροπή προετοιμάζει επίσης έκθεση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τα επαναπληρούμενα ηλεκτρονικά τσιγάρα το αργότερο έως τις 20 Μαΐου 2016 και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την επιστημονική έρευνα για την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων από κοινού με τα κράτη μέλη.
Το άρθρο 20 της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού απαιτεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να φέρουν προειδοποίηση για την υγεία, που να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η νικοτίνη είναι εθιστική ουσία. Επιπλέον, τα πακέτα ηλεκτρονικών τσιγάρων και κάθε εξωτερική συσκευασία πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν κατάλογο συστατικών, ενώ κάθε μονάδα συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνει φυλλάδιο. Το φυλλάδιο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, τις αντενδείξεις, τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιδράσεις, καθώς και την εθιστικότητα και την τοξικότητα των προϊόντων. Όσον αφορά το περιεχόμενο των υγρών αναπλήρωσης, δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετα συστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή έχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ιδιότητες.

________________________________________
[2] Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου