Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 22/9/2015


Δύο μέτρα και δύο σταθμά εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά τη συμφωνία των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος κ. Μοσκοβισί σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου που απευθύνονται στην Ελλάδα οφείλουν να συνάδουν με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά όταν τα ίδια μέτρα συμπεριλαμβάνονται στα Μνημόνια συνεννόησης, τότε δεν αποτελούν δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν τυγχάνει εφαρμογής!

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένα, σε απάντηση προηγούμενων ερωτήσεών μου, πως κατά την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν τυγχάνει εφαρμογής καθώς οι αρχές του οικείου κράτους μέλους δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Στις απαντήσεις της παραπέμπει σε νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης, όπως για παράδειγμα στη διάταξη του Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 2014, υπόθεση C-264/12 [1].
Εν τούτοις, πολλά από τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι σε εκτέλεση όχι μόνο του Μνημονίου Συνεννόησης, αλλά αποφάσεων του ECOFIN, το οποίο, ως γνωστόν, αποτελεί ευρωπαϊκό όργανο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 12.7.2011[2] και της 4.12.2012[3], που περιλαμβάνουν μία λίστα συγκεκριμένων μέτρων που μεταφέρθηκαν στην ελληνική νομοθεσία, όπως η αύξηση του ΦΠΑ και η μεταφορά στο ΤΑΙΠΕΔ συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Εφ’ όσον τα ανωτέρω μέτρα ελήφθησαν σε εφαρμογή και των αποφάσεων του Συμβουλίου ECOFIN και, κατά συνέπεια, αποτελούν δίκαιο της Ένωσης, εφαρμόζεται κατά την άποψη της Επιτροπής ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα μέτρα αυτά;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (21.9.2015)

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου που απευθύνονται στην Ελλάδα και με τις οποίες ενθαρρύνεται αυτή στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του υπέρογκου ελλείμματος, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της ΕΕ· συνεπεία τούτου, πρέπει αυτές να συνάδουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

________________________________________
[1] Βλ. ενδεικτικά την απάντηση E-007778/2014
[4] Άρθρο 4 παρ. 1 νόμος 3845/2010 και άρθρο 2 ν. 3986/2011 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου