Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις οικονομικές ανισότητες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 25/9/2015


Την απάντησή της στη γραπτή ερώτηση που είχε υποβάλει ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος για τις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης.

Ερώτηση

Σε πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη με τίτλο «Σε αυτό μαζί: Γιατί είναι επωφελής για όλους η μείωση των ανισοτήτων»[1], παρατηρείται πως το 2014 στα κράτη μέλη του Οργανισμού (ΟΟΣΑ), οι πλούσιοι αύξησαν τα εισοδήματά τους, ενώ οι φτωχοί έγιναν ακόμη φτωχότεροι. Στη έκθεση επισημαίνεται πως το 10% των πλουσιότερων έχει δεκαπλάσια εισοδήματα από το 10% των φτωχότερων, ενώ ειδική μνεία γίνεται στη μεγάλη μείωση του εισοδήματος στα νοικοκυριά των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, με την επισήμανση ότι οι εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ακραία φτωχοποίηση της Ελλάδας που κατέχει μια θλιβερή «πρώτη» θέση, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη διεύρυνση εισοδηματικής ανισότητας μεταξύ των μελών του ΟΟΣΑ, προφανώς με συνυπαιτιότητα της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική πολιτική της χώρας ως μέλη της τρόικας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει ώστε να καταπολεμήσει τη γενεσιουργό αιτία της οικονομικής ύφεσης και να προωθήσει μέτρα καταπολέμησης των ανισοτήτων;
2. Για ποιο λόγο επιμένει, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, για τη λήψη ακόμη περισσότερων υφεσιακών και αντιαναπτυξιακών μέτρων, όπως η αύξηση του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις δηλώσεις της 26.5.2015 του Προέδρου της Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ[2];

Απάντηση

Οι πολιτικές που ανέλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής αποσκοπούσαν στη βελτίωση της διάρθρωσης και της είσπραξης των φόρων - ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πιο εύπορες ομάδες του πληθυσμού θα συνεισφέρουν περισσότερο - και στην καλύτερη στοχοθέτηση των πολιτικών για τις δαπάνες με σκοπό τη στήριξη των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων στην Ελλάδα. Ελλείψει των εν λόγω πολιτικών, και δεδομένων των επιπτώσεων των οικονομικών ανισορροπιών που είχαν συσσωρευθεί κατά το παρελθόν, οι συνέπειες της προσαρμογής για τον πολίτες θα ήταν πολύ πιο αρνητικές. Προτεραιότητα παραμένει η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Μεταξύ των μέτρων αυτών, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ) σχεδιάστηκε για να βοηθηθούν τα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα. Κατά την πιλοτική φάση, χορηγείται ενίσχυση 300 ευρώ μηνιαίως σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Εάν το ΕΕΕ εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, θα καλύπτει περίπου 790.000 άτομα, δηλαδή το 7% του συνολικού πληθυσμού και το 31% του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. Αυτό το ποσοστό κάλυψης είναι παρεμφερές με το ποσοστό πολλών χωρών της ΕΕ. Το εκτιμώμενο κόστος για την επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής στη χώρα ανέρχεται σε 1 δισεκατ. ευρώ ετησίως.
Ήταν απαραίτητο να μεταρρυθμιστεί το σύστημα ΦΠΑ, διότι ήταν αναποτελεσματικό, κατακερματισμένο και γραφειοκρατικό. Παρά τον υψηλό συντελεστή του 23%, έναντι μέσου όρου 21% στην ΕΕ, τα έσοδα από τον ΦΠΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολείπονταν σημαντικά του μέσου όρου της ΕΕ. Κατά τα προηγούμενα έτη, η Ελλάδα εισέπραξε περίπου 33% λιγότερα έσοδα ΦΠΑ από ό,τι θα μπορούσε να είχε εισπράξει[3], εάν διέθετε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα, της τάξης του 4% του ΑΕΠ. Η χαμηλή αποτελεσματικότητα στην είσπραξη του ΦΠΑ οφειλόταν στην πληθώρα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στην εκτεταμένη πρακτική να μη δηλώνονται τα πραγματικά μεγέθη και/ή στη μειωμένη είσπραξή του.
Πρόσφατα, η Επιτροπή δημοσίευσε εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων του νέου προγράμματος.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου