Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Η Επιτροπή δηλώνει ότι παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις τουρκικές προκλήσεις στον εναέριο χώρο της Ελλάδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 11/6/2015


Την απάντησή της στη γραπτή ερώτηση που συνέταξε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος και συνυπέγραψαν άλλοι οκτώ ευρωβουλευτές με θέμα τις τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι αυτές οι ενέργειες της γείτονος είναι σε γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην έκθεση προόδου που θα συνταχθεί το φθινόπωρο για την Τουρκία.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση έχει υποχρέωση, στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, να κινητοποιείται για τη διατήρηση της ομαλότητας και της ειρήνης, την καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και την προαγωγή του διεθνούς δικαίου.
Στο διεθνές δίκαιο ανήκουν προφανώς και οι διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν αμετάκλητα καθορίσει το καθεστώς των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο πέλαγος, όπως η αρχή του απαραβίαστου των συνόρων. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας αμφισβήτησε το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα την αρχή του απαραβίαστου των συνόρων με τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι σε 16 ελληνικά νησιά η Ελλάδα ασκεί μόνο de facto και προσωρινά κυριαρχία, και ότι τα νησιά αυτά αποτελούν έδαφος της Τουρκικής Δημοκρατίας.[1]
Αυτές οι δηλώσεις καταδεικνύουν ότι η Τουρκία επιθυμεί για μία ακόμη φορά να δημιουργήσει συνθήκες έντασης και αμφισβήτησης του ισχύοντος διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο. Έτσι, η Ελλάδα αναγκάζεται μέχρι σήμερα, και μέσα στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, να διαχειρίζεται την ένταση με την Τουρκία με κόστος πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.[2]

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης:
Πώς σκοπεύει να αντιδράσει στις απαράδεκτες αυτές τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της εδαφικής ακεραιότητας κράτους μέλους της Ένωσης;

Απάντηση:

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα θέματα που έθιξαν οι κυρίες και οι κύριοι βουλευτές. Στην έκθεση προόδου για την Τουρκία του 2014, η Επιτροπή σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε επίσημες καταγγελίες για επανειλημμένες και αυξημένες παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου της από την Τουρκία, μεταξύ άλλων μέσω πτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.
Σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο και τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι «η Τουρκία πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά για καλές σχέσεις γειτονίας και για την ειρηνική επίλυση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με προσφυγή, εφόσον απαιτείται, στο Διεθνές Δικαστήριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση εκφράζει για άλλη μία φορά σοβαρές ανησυχίες και καλεί την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια στρεφόμενη κατά κράτους μέλους, ή αιτία τριβής ή ενέργειες, που θα μπορούσαν να βλάψουν τις καλές σχέσεις γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών.»
Η Επιτροπή θα ήθελε να διαβεβαιώσει τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές ότι παρακολουθεί τα εν λόγω ζητήματα εκ του σύνεγγυς και ότι θα αναφερθεί σχετικά στην τακτική έκθεση προόδου για την Τουρκία, το φθινόπωρο.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου