Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Αρνείται η Επιτροπή να θεσπίσει πρότυπα λειτουργίας χώρων προστατευμένης φροντίδας για παιδιά


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 07.05.2015


Η Επιτροπή αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τη θέσπιση προτύπων λειτουργίας χώρων προστατευμένης φροντίδας για παιδιά, όπως προκύπτει από απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Παρά την αναγνώριση του προβλήματος, η Επιτροπή αρκείται σε συστάσεις και γενικόλογες διακηρύξεις.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Η ελληνική Υπουργική Απόφαση Δ27/οικ/34481/1526 (ΦΕΚ Β΄2792/17-10-2014) σχετικά με τις Προϋποθέσεις για την Ίδρυση και τη Λειτουργία φορέων παιδικής προστασίας χώριζε τις Μονάδες Προστασίας Ανηλίκων ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που φιλοξενούνται. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν λαμβανόταν μέριμνα για αδέρφια διαφορετικής ηλικιακής ομάδας, τα οποία τοποθετούνταν σε διαφορετικές μονάδες ή για παιδιά που με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου έτους μετακινούνταν αναγκαστικά σε άλλη μονάδα. Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τη Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε χώρους προστατευμένης φροντίδας[1], που προβλέπει το δικαίωμα για τα αδέρφια να μένουν μαζί, καθώς και την ανάγκη οι χώροι διαμονής των παιδιών να παραμένουν σταθεροί. Η ως άνω υπουργική απόφαση αποσύρθηκε εσπευσμένα στις 19.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 90/19.1.2015), μετά τη θυελλώδη αντίδραση φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα[2].
Ερωτάται η Επιτροπή εάν σκοπεύει να λάβει νομοθετικά μέτρα για την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων λειτουργίας των φορέων κοινωνικής προστασίας για παιδιά, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και με το άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες εθνικές ρυθμίσεις που καταπατούν βίαια τα δικαιώματα των παιδιών.

Απάντηση της κας Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής (6.5.2015)

Τα συστήματα προστασίας παιδιών υπάγονται στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών. Ωστόσο, υπό το πρίσμα του στόχου του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΣΕΕ και του άρθρου 24 του Χάρτη, καθώς και της δέσμευσης για εστίαση στα παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση η οποία προβλέπεται στο θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού[3], η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για να προωθήσει διεθνή πρότυπα παρέχοντας, κατά προτεραιότητα, χρηματοδότηση για την κατάρτιση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού που απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών για τις εναλλακτικές μορφές φροντίδας των παιδιών (βλ. παραγράφους 17, 22, 37 και 62) και το Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών[4] [5]. Το 2013, στα σχέδια Coram και Irises συμμετείχαν εταίροι από την Ελλάδα[6] [7]. Οι αιτήσεις για το 2014 βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης[8].
Η αρχή της «καταλληλότητας» που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διατίθεται φάσμα εναλλακτικών επιλογών φροντίδας για να διασφαλίζεται η επιλογή συστήματος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις περιστάσεις του παιδιού, για παράδειγμα στο γεγονός ότι τα αδέλφια πρέπει να μένουν μαζί.
Στη σύσταση της Επιτροπής του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»[9] τα κράτη μέλη καλούνται να ενισχύσουν την υποστήριξη της οικογένειας και την ποιότητα των εναλλακτικών συστημάτων, να ενισχύσουν την προστασία των παιδιών και των κοινωνικών υπηρεσιών στον τομέα της πρόληψης και να βοηθήσουν τις οικογένειες να αναπτύξουν τις γονικές δεξιότητές τους χωρίς να στιγματίζονται, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τη γονική φροντίδα μεγαλώνουν στο πλαίσιο συστήματος φροντίδας που βασίζεται σε οικογένειες υποδοχής της τοπικής κοινότητας.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου