Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την παραβίαση των διεθνών συμβάσεων εργασίας μέσω των μνημονίων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 18/5/2015


Μία ακόμη άρνηση απάντησης σε συγκεκριμένα και κρίσιμα ερωτήματα διαπιστώνεται μέσα από την "απάντηση" της Επιτρόπου Απασχόλησης κας Thyssen εκ μέρους της Κομισιόν στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου για την παραβίαση διεθνών συμβάσεων εργασίας μέσω των μνημονίων. Στο συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε ο Κώστας Χρυσόγονος, κατά πόσο δηλαδή η Επιτροπή θεωρεί ότι κατά τη δράση της ως μέλους της τρόικα δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα από τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, η Κομισιόν δε δίνει καμία σαφή απάντηση. Απλώς ισχυρίζεται ότι "προωθεί ... την εφαρμογή ... των εργασιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της" και κατά τα άλλα αδιαφορεί για τις επανειλημμένες διαπιστώσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ότι με τις μνημονιακές πολιτικές -καθ'υπαγόρευση της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ- παραβιάζονται διαρκώς τα εργασιακά δικαιώματα. Ουαί υμίν Επίτροποι και Φαρισαίοι υποκριταί.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η ΕΕ θεμελιώνεται πάνω σε συγκεκριμένες αρχές, μεταξύ των οποίων και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης το άρθρο 3 παράγραφος 5 της ίδιας Συνθήκης υπόσχεται ότι η Ένωση θα συμβάλει στην αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου, στο οποίο συγκαταλέγονται και οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), που έχουν υπογραφεί και από κράτη μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, η ΔΟΕ έχει διαπιστώσει επανειλημμένα ότι η μνημονιακή πολιτική που επέβαλε η τρόικα, με τη συμμετοχή κατά τα 2/3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παραβιάζει κανόνες του διεθνούς εργατικού δικαίου, δεσμευτικούς για την Ελλάδα: το 2011[1] και το 2013[2] η ΔΟΕ διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης (Σύμβαση 98), ενώ το 2013[3] και το 2014[4] διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των ελάχιστων ορίων κοινωνικής ασφάλειας (Σύμβαση 102).
Ερωτάται η Επιτροπή:
Θεωρεί η ίδια ότι, κατά τη δράση της ως μέλος της τρόικα, δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα από τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, ενόψει των άρθρων 2 και 3 παράγραφος 5 ΣΕΕ;
Αν ναι, πώς σκοπεύει να επανορθώσει τις διαπιστωμένες από τη ΔΟΕ παραβιάσεις;

Απάντηση

Η Επιτροπή προωθεί την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των επικαιροποιημένων συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από τα κράτη μέλη και τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών και των εργασιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της. Συνεργάζεται με τη ΔΟΕ και τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, δεν ενεργεί για λογαριασμό άλλου συμβαλλόμενου μέρους των συμβάσεων της ΔΟΕ.
Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα αποσκοπεί στο να τεθούν ισχυρά θεμέλια για την κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ελλάδας. Περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες ορίζονται στα μνημόνια που υπογράφτηκαν μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις ιδιαίτερες προσπάθειες που γίνονται για την προστασία ομάδων με χαμηλά εισοδήματα, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και την αύξηση των προσλήψεων νέων και μακροχρόνια ανέργων.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου