Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 15/01/2019


Ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Συνέπειες

Το ΔΕΕ στην υπόθεση C 180/14 [1] έκρινε ότι η τότε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία που επιτρέπει στους ιατρούς να εργάζονται επί 24 ή και περισσότερες ώρες αδιαλείπτως, αντιβαίνει στην Οδηγία 2003/88/ΕΚ. Με το νόμο 4498/16-11-2017 ο Έλληνας νομοθέτης επιχείρησε να εναρμονίσει το ελληνικό δίκαιο με τη σχετική Οδηγία. Ωστόσο ο νόμος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, λόγω σοβαρής υποστελέχωσης των τμημάτων του ΕΣΥ από ιατρούς και νοσηλευτές [2] εξαιτίας του περιορισμού προσλήψεων και στο ΕΣΥ που έχει επιβληθεί από τα μνημονιακά προγράμματα προσαρμογής [3]. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι οι κενές οργανικές θέσεις ιατρών στο ΕΣΥ ανέρχονται σε 7.500 και των νοσηλευτών σε 15.819 [4]. Το πρόβλημα επιτείνεται από την υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων. Ενώ οι νοσοκομειακές ανάγκες αυξάνονται, η κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων συνεχώς μειώνεται [5]. Το γεγονός αυτό οδηγεί ιατρούς και νοσηλευτές σε υπέρβαση των νόμιμων ωραρίων εργασίας τους, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών.

Ερωτάται η Επιτροπή, πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει το παραπάνω ζήτημα;

________________________________________
[1] ECJ judgment 23.12. 2015 (European Commission v. Greece, OJ C 184/16.6.2014
[5] Ibid

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου