Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019

Απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιέρ Μοσκοβισί σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη μεταβίβαση δημόσιων, αρχαιολογικών ακινήτων στο Υπερταμείο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 29/12/2018


Για την εκπλήρωση προαπαιτούμενου όρου της 4ης αξιολόγησης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος, μεταξύ άλλων και από ενωσιακούς θεσμούς ως δανειστές της Ελλάδας, το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών εκχώρησε με υπουργική απόφαση (0004586 ΕΞ 2018 - ΦΕΚ Β΄ 2320/19.6.2018) 10.119 δημόσια ακίνητα στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το λεγόμενο «Υπερταμείο». Πρωταρχικός στόχος του «Υπερταμείου» είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία που του έχουν παραχωρηθεί μεγιστοποιώντας την αξία τους, την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα, προκειμένου να εξοφληθούν δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενώ ένα μικρό ποσοστό (25%) της ρευστοποίησης προορίζεται για επενδύσεις (ν. 4336/15). Στον προαναφερόμενο κατάλογο ακινήτων φαίνεται ότι περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και πιθανόν άλλα πράγματα εκτός συναλλαγής με βάση το ελληνικό δίκαιο.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1) Θεωρεί ότι ο εν λόγω όρος εκχώρησης δημοσίων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και πραγμάτων εκτός συναλλαγής ενός κράτους μέλους, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών είναι σύμφωνη με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το ενωσιακό δίκαιο και τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσης;
2) Σχεδιάζει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να αποτρέψει τέτοιου είδους εκχωρήσεις διαφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα την αξιοπρέπεια των κρατών μελών;


--------------------------
EL
E-005021/2018
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(18.12.2018)

Η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει τον κ. βουλευτή ότι οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίζουν ποια περιουσιακά στοιχεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 196 παράγραφος 4 του νόμου 4389/2016. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 196 παράγραφος 4 του νόμου 4389/2016, οι αρχαιολογικοί χώροι, μεταξύ άλλων, εξαιρούνται από τη μεταβίβαση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)/Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Ο κατάλογος για τη μεταβίβαση καταρτίστηκε βάσει των δεδομένων που παρείχε το Εθνικό Κτηματολόγιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Στον εν λόγω κατάλογο, τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ταυτοποιήθηκαν με τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (KAEK). Στα δεδομένα που παρείχε και τηρεί το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν υπήρχαν πληροφορίες ή περιγραφές σχετικά με το είδος και τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων (δηλ. δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικά μνημεία, κ.λπ.). Για τον λόγο αυτό, η υπουργική απόφαση εμπεριείχε την επιφύλαξη ότι δεν θα μεταβιβαστούν περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν σε ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού έχει νόμιμα δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων που εξαιρούνται σύμφωνα με τον νόμο της μεταβίβασης κυριότητας, τα εν λόγω δικαιώματα δεν θίγονται από την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση. Συνεπώς, το ερώτημα περί συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενωσιακό δίκαιο και τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσης είναι άνευ αντικειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου