Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος


Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε σε τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη φορολόγηση των πολυεθνικών ιδίως εταιριών. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρίες οι οποίες αλλού παράγουν, αλλού πωλούν τα προϊόντα τους με μεγάλα κέρδη και αλλού φορολογούνται, με εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές. Η επιβολή υποχρέωσης για δημοσίευση δηλώσεων των πολυεθνικών εταιριών με πληροφορίες ανά κράτος, μπορεί να προάγει την εταιρική ευθύνη και να περιορίσει την φοροαποφυγή μέσω επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε βιώσιμο να επιβαρύνονται με ολοένα και πιο δυσβάστακτους φόρους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ενώ να απαλλάσσονται κατ’ ουσία οι μεγάλες πολυεθνικές. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στο ζήτημα αυτό είναι αδικαιολόγητη.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου