Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων


Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί όλων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων παρέχουν ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασής τους , και οι σχετικές πράξεις είναι νόμιμες για το έτος 2016. Ωστόσο ιδίως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής αντιμετώπισαν προβλήματα απορρόφησης των χρηματοδοτικών πόρων και δυσκολίες ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αμφότεροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσθεώρητες διοικητικές και επιχειρησιακές προκλήσεις λόγω της μεταναστευτικής κρίσης. Δεν είχαν επομένως τον απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να προσαρμοσθούν και να στελεχωθούν καταλλήλως. Είναι αναγκαία η αποφασιστική ενίσχυση και στελέχωση των νευραλγικών αυτών οργανισμών με κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως στην αποστολή τους, συντελώντας στην προστασία τόσο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και των ευρωπαϊκών συνόρων.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου