Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Επιβεβαιώνει την ανάγκη αύξησης της χρήσης τεχνολογιών "πράσινης" ενέργειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27/06/2017


Την ανάγκη αύξησης της χρήσης τεχνολογιών «πράσινης» ενέργειας επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου, ο οποίος ζητούσε την προώθηση σχεδίων για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη της Μεσογείου. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Cañete τόνισε πως τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ επεσήμανε πως ο προϋπολογισμός της ΕΕ στηρίζει τις σχετικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Βάσει στοιχείων της πετρελαϊκής εταιρίας BP, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 ανέρχονταν σε περισσότερες από 24.000 τεραβατώρες, με μόνο ένα μικρό ποσοστό της να προέρχεται από τη χρήση αιολικής, γεωθερμικής, ηλιακής ενέργειας και την εκμετάλλευση βιομάζας και αποβλήτων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτός των υδροηλεκτρικών αντιπροσώπευαν το 6,7% του παγκοσμίου συνόλου το 2015, παρά τις προσπάθειες προώθησης καθαρών πηγών ενέργειας και μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα [1]. Παρ’ ολ’ αυτά, η τεχνολογία παραγωγής «πράσινης» ενέργειας χρήζει πολλαπλών βελτιώσεων ώστε να επιτύχει σταθερά, επαρκή αποτελέσματα, γεγονός το οποίο αναγκάζει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να στηρίζονται σε εφεδρική παροχή παραδοσιακών μορφών ενέργειας προερχόμενης από εκμετάλλευση άνθρακα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, η πλήρης απεξάρτηση των κρατών από ορυκτά καύσιμα προβλέπεται πως θα καθυστερήσει αρκετές δεκαετίες ακόμα.

Ερωτάται η Επιτροπή:
  •  Τι ποσοστό καταλαμβάνουν τα ορυκτά καύσιμα στην αγορά ενέργειας της Ευρώπης;
  • Καθώς τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα και οι πολίτες τους καλούνται να ανταποκριθούν σε ακραία μέτρα λιτότητας, ποιες κινήσεις προωθούνται στην περιοχή της Μεσογείου για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η θάλασσα;
  • Ποιες δράσεις σχεδιάζει με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης και χρήσης «νέων» τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη;


Απάντηση του κ. Arias Cañete
εξ ονόματος της Επιτροπής

Το 2014 η κατανομή της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης στην ΕΕ-28 ανά πρωτογενή προϊόντα ήταν η ακόλουθη: προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου (34 %), φυσικό αέριο (21 %), στερεά καύσιμα (17 %), πυρηνικά καύσιμα (14 %), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (13 %), απόβλητα και άλλα (1%) [2].

Βάσει της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ), τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην κατανάλωση τελικής ενέργειας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων καθεστώτων στήριξης για την τόνωση των επενδύσεων. Επίσης, απαιτείται από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να θεσπίσουν εξορθολογισμένες διοικητικές διαδικασίες και να προβλέψουν ορισμένους προτιμησιακούς κανόνες της αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της ΕΕ στηρίζει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020, η πρόκληση «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (μεταξύ άλλων, για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η παλιρροιακή ενέργεια και η πλωτή αιολική ενέργεια), καθώς και ταμεία, όπως το Ταμείο Marguerite και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη μέλη για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και τη δημιουργία δικτύων. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ενισχύει την ικανότητα της ΕΤΕπ να αναλαμβάνει τον κίνδυνο για τη στήριξη αναδυόμενων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων στα οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη.

Στις 18 Μαΐου εγκρίθηκε δήλωση σχετικά με την καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ. Τα νησιά αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος και προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η πρωτοβουλία για καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ θα στηρίξει τα νησιά κατά τη μετάβασή τους προς την καθαρή ενέργεια.

________________________________________
[2] Πηγή: Σημειωματάριο στατιστικών ενέργειας του 2016, https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-statistical-pocketbook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου