Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την επιβάρυνση του κλίματος από τις πρακτικές μεγάλων εταιριών παραγωγής αγροτικών προϊόντων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 12/06/2017


Την επιβάρυνση του κλίματος αλλά και την υποβάθμιση του ρόλου των αγροτών εξ αιτίας των πρακτικών που ακολουθούν μεγάλες εταιρίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων επεσήμανε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος, ζητώντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός GRAIN οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής αγροτικών προϊόντων επιβαρύνουν την αλλαγή του κλίματος και ταυτόχρονα απειλούν να υποσκάψουν τις προσπάθειες για την τροφοδοσία του αυξανόμενου πληθυσμού στον πλανήτη μέσω των πρακτικών που ακολουθούν κατά την καλλιέργεια και επεξεργασία του εδάφους. Τονίζεται μάλιστα πως η ενίσχυση της θέσης των παραγωγών χημικών λιπασμάτων και η πρόσβαση τους στις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος επηρεάζουν τις ακολουθούμενες πολιτικές, ενώ οι καταγγελίες για κρούσματα διοχέτευσης ψευδών πληροφοριών, με στόχο την αποτροπή εφαρμογής θετικών αλλαγών, πολλαπλασιάζονται. Παράλληλα προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που καταδεικνύουν τον περιορισμένο ρόλο των μικρών αγροκτημάτων, προς όφελος ισχυρών εταιρικών συμφερόντων, παρότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, οι μικροί αγρότες παράγουν το 80% των τροφίμων στις μη βιομηχανικές χώρες [1].

Ερωτάται η Επιτροπή:
α) Ποια η θέση της για τις χημικές μεθόδους καλλιέργειας και επεξεργασίας του εδάφους που ακολουθούν βιομηχανικοί και εταιρικοί γίγαντες;
β) Πως αντιδρά στις επιθετικές πρακτικές πιέσεων που ασκούν οι εταιρίες αυτές για την υιοθέτηση ευνοϊκών για τις ίδιες κανόνων και πολιτικών;
γ) Τι κάνει για να προστατεύσει μικροπαραγωγούς από τις πιέσεις που τους ασκούν πολυεθνικές εταιρίες;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου