Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την προστασία του πόσιμου νερού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 26/06/2017


Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του πόσιμου νερού από τη ρύπανση και τη σπατάλη ζήτησε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη αποτροπής της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης και εξαίρεσής τους από εμπορικές συμφωνίες.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Κατά τη νομοθεσία της ΕΕ το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης [1]. Παρά ταύτα, θεσμοί της ΕΕ μέσω της Τρόικα φαίνεται ότι απαιτούν από κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, την ιδιωτικοποίηση του νερού. Συγχρόνως, το 40% των ποταμών και των παράκτιων υδάτων στην ΕΕ πλήττονται από τη διάχυτη ρύπανση που προκαλεί η γεωργία, ενώ το 20-25% αυτών έχουν ρυπανθεί από σημειακές πηγές όπως βιομηχανικές δομές, αποχετευτικά δίκτυα και δίκτυα διαχείρισης λυμάτων [2]. Παράλληλα, δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς η αλόγιστη σπατάλη υδάτινων πόρων. Η απώλεια νερού μόνο από διαρροές στις σωληνώσεις στην Ευρώπη ανέρχεται σε ποσοστά που κυμαίνονται από 10 έως 40% [3]. Ειδικά η Ελλάδα, κυρίως λόγω εφαρμογής μη βιώσιμων μεθόδων άρδευσης είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς προτίθεται να προστατεύσει το πόσιμο νερό και την ασφαλή και φτηνή πρόσβαση σε αυτό σε όλους;
2) Εγγυάται ότι θα αποτραπεί η προώθηση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης και η περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης;
3) Εγγυάται ότι θα εξαιρεθούν οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης από εμπορικές συμφωνίες, όπως η CETA, η TTIP ή άλλες αντίστοιχες;

________________________________________
[1] αιτιολ. σκέψη 1 Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
[2] Έκθεση του ΕΟΠ, 2015 σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, σελ. 67.
[3] Ibid, σελ. 107 επ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου