Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις συνέπειες της κυκλοφορίας προϊόντων απομιμήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 07/12/2016


Τις αρνητικές συνέπειες της κυκλοφορίας προϊόντων απομιμήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία ανέδειξε με γραπτή ερώτησή του ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε στοιχεία που προκύπτουν από μελέτες του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), σύμφωνα με τα οποία προκύπτει πως η ευρεία κυκλοφορία προϊόντων απομιμήσεων έχει σοβαρές συνέπειες στις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Εστιάζοντας στην Ελλάδα τόνισε πως το νόμιμο εμπόριο και η βιομηχανία χάνουν περισσότερα από 2,1 δις ευρώ εξαιτίας της ευρείας κυκλοφορίας προϊόντων απομιμήσεων, ενώ οι απώλειες σε θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε 24.600, επιβαρύνοντας την ήδη δυσχερή θέση της ελληνικής οικονομίας. Έκλεισε την ερώτησή του καλώντας την Επιτροπή να παρουσιάσει νέο σχέδιο καταπολέμησης της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων, ενώ αναφερόμενος ειδικά στην Ελλάδα υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, αντί της συνεχούς επιβολής μέτρων που επιβαρύνουν τους νομίμως εργαζόμενους πολίτες.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με στοιχεία από μελέτες του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), προκύπτει πως η ευρεία κυκλοφορία προϊόντων απομιμήσεων έχει σοβαρές συνέπειες στις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα υπολογίζεται πως στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάνονται κάθε χρόνο πάνω από 48 δισ. ευρώ ή το 7,4% του συνόλου των πωλήσεων και 500.000 θέσεις εργασίας, ενώ τα διαφυγόντα δημόσια έσοδα ανέρχονται σε 14,3 δισ. σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Ειδικά στην Ελλάδα το νόμιμο εμπόριο και η βιομηχανία χάνουν περισσότερα από 2,1 δις ευρώ εξαιτίας της ευρείας κυκλοφορίας προϊόντων απομιμήσεων, ενώ οι απώλειες σε θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε 24.600, επιβαρύνοντας την ήδη κακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Ποιες ενέργειες σχεδιάζει ώστε να καταπολεμήσει την κυκλοφορία παραποιημένων προϊόντων και απομιμήσεων;
β) Καθώς η κυκλοφορία παραποιημένων προϊόντων επιβαρύνει σταθερά και άμεσα την κατάσταση των κρατικών οικονομιών, υπάρχει σχέδιο δημιουργίας νέου εξειδικευμένου μηχανισμού αντιμετώπισης του παραεμπορίου;
γ) Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, από τους πολίτες της οποίας ζητούνται συνεχώς νέες θυσίες με στόχο τη μελλοντική ανάκαμψη της οικονομίας, ποιες είναι οι δράσεις που σχεδιάζονται με στόχο την αντιμετώπιση της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων, αντί της επιβολής μέτρων που δυσχεραίνουν τη θέση των νομίμως εργαζομένων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου