Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τους πολίτες του ευρωπαϊκού νότου που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 01/12/2016


Το υψηλό ποσοστό πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια στον ευρωπαϊκό νότο προέβαλε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε στοιχεία της Έκθεσης Society at a Glance του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, βάσει των οποίων προκύπτει πως το ποσοστό των ατόμων που διαβιούν με λιγότερο από το 50% του διάμεσου εισοδήματος στα μεσογειακά κράτη-μέλη είναι σαφώς υψηλότερο από τον μέσο όρο του συνόλου των μελών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα υπογράμμισε πως για το έτος 2014 τα αντίστοιχα ποσοστά υπερβαίνουν το 15% για την Ελλάδα, το 13% για την Ιταλία και το 16% για την Ισπανία, ενώ το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των μελών του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 11,4%. Έκλεισε την ερώτησή του καλώντας την Επιτροπή να παρουσιάσει τα διαθέσιμα στοιχεία αλλά και να καταθέσει προτάσεις για να βοηθήσει τους πολίτες του ευρωπαϊκού νότου, αφού οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας είναι εμφανές πως δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Society at a Glance του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [1] το ποσοστό της σχετικής φτώχειας (δηλαδή των ατόμων που διαβιούν με λιγότερο από το 50% του διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος στη συγκεκριμένη χώρα) στο σύνολο των κρατών-μελών του ανέρχεται στο 11,4%. Ωστόσο τα μεσογειακά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν ανησυχητικά τον παραπάνω μέσο όρο, αφού (για το έτος αναφοράς 2014) τα αντίστοιχα ποσοστά υπερβαίνουν το 13% για την Ιταλία, το 15% για την Ελλάδα και το 16% για την Ισπανία.

Ερωτάται η Επιτροπή:
α) Είναι ενήμερη για τα στοιχεία που καταγράφονται στην Έκθεση Society at a Glance του ΟΟΣΑ; Έχει στη διάθεσή της αντίστοιχα στοιχεία;
β) Καθώς οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας είναι εμφανές πως δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τι είδους αντιπροτάσεις διαθέτει ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες για τους πολίτες του ευρωπαϊκού νότου που βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου