Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Ψηφίστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής η Έκθεση Χρυσόγονου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 13/7/2015


Υπερψηφίστηκε σήμερα από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου για τον έλεγχο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου τη διετία 2012-2013.
Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει, μόλις εγκριθεί από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής, την επίσημη απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση που έκανε η Επιτροπή του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε το ευρωπαϊκό δίκαιο στα κράτη μέλη της ΕΕ τη διετία 2012-2013. Προηγούμενες αντίστοιχες εκθέσεις περιορίζονταν στην εξέταση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου από τα κράτη μέλη, χωρίς να ερευνούν καθόλου τον τρόπο με τον οποία τα ευρωπαϊκά όργανα δεσμεύονται κι αυτά από το ευρωπαϊκό δίκαιο, και οφείλουν να το τηρούν τα ίδια.
Ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος πέτυχε η φετινή έκθεση να είναι η πρώτη στην οποία αναγνωρίζεται ότι τα μέτρα λιτότητας που αποφασίζονται και επιβάλλονται από διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς σε χώρες της Ευρωζώνης όχι μόνο συνιστούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων (κατεξοχήν κοινωνικών και οικονομικών) που αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και καθιστούν τα κράτη αδύναμα να προστατεύσουν επαρκώς στο εσωτερικό τους τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Ακόμη διαπιστώνεται (η συγκεκριμένη παράγραφος του κειμένου υπερψηφίστηκε με διαφορά μιας ψήφου) ότι η επιβολή σε κράτη-μέλη υποχρεώσεων για ιδωτικοποιήσεις περιουσιακών τους στοιχείων δεν εναρμονίζεται με το άρθρο 345 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έκθεση αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφισθεί στη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου