Σάββατο 4 Ιουλίου 2015

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ενδοσχολική βία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Βρυξέλλες - 3/7/2015


Την απάντησή της στη γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου με θέμα την ενδοσχολική βία και τον διαδικτυακό εκφοβισμό έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση

Τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας (bullying) και διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στον ψυχισμό των παιδιών και ωθώντας τα πολλές φορές σε κατάθλιψη ή ακόμη και σε αυτοκτονία[1]. Πρόσφατο τραγικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του νεαρού σπουδαστή σε σχολή των Ιωαννίνων Ευάγγελου Γιακουμάκη, που αυτοκτόνησε κατόπιν επανειλημμένων περιστατικών εκφοβισμού σε βάρος του[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Στα πλαίσια του προγράμματος ΔΑΦΝΗ ή και άλλων διαθέσιμων κονδυλίων, ποια προγράμματα χρηματοδοτούνται για την καταπολέμηση των ως άνω φαινομένων; Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των ως τώρα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με βάση τα παραδοτέα (project deliverables);
– Δεδομένου ότι τα κρούσματα ενδοσχολικής βίας και διαδικτυακού εκφοβισμού διαρκώς αυξάνονται και, κατά συνέπεια, απαιτείται μεγαλύτερη δράση στον τομέα αυτό, προβλέπεται αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου;
– Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού σε εκδήλωσή του τον Ιούνιο 2014 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτείται ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό[3]. Ποια μέτρα έχει λάβει, ή προτίθεται να λάβει, η Επιτροπή για την υλοποίηση ενός τέτοιου κοινού πλαισίου;

Απάντηση

1. Κατά την περίοδο 2009-2013, η προτεραιότητα για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο καλύφθηκε από το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ (2007-2013)[4]. Έχουν χρηματοδοτηθεί δεκαεννέα προγράμματα συνολικού ύψους 9,3 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλά από αυτά τα προγράμματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι αιτήσεις επιχορήγησης για το 2014 εξακολουθούν να τελούν υπό αξιολόγηση. Το μεγαλύτερο δυναμικό φαίνεται να έχουν τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζουν μια συνολική προσέγγιση περί δικαιωμάτων μαθητών και παιδιών στο πλαίσιο μιας σαφούς εθνικής πολιτικής κατά του εκφοβισμού, η οποία απαιτεί την εφαρμογή μιας σθεναρής πολιτικής από κάθε σχολείο ξεχωριστά.
2. Από το 2014, το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ έχει ενσωματωθεί ως ειδικός στόχος στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020)[5]. Το 2014, δημοσιεύτηκε μια ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων με στόχο εκφοβισμό σε σχολεία, κέντρα ιδρυματικής φροντίδας και χώρους κράτησης[6] και βρίσκεται ακόμα υπό αξιολόγηση. Διατέθηκαν 1,5 εκατ. Ευρώ για την πρόσκληση αυτή, τα οποία δύνανται να καλύψουν και τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο ως επέκταση του εκφοβισμού σε ένα από τα τρία προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Κατά πάσα πιθανότητα θα χρηματοδοτήσει πέντε σχέδια.
Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το 2015 του προγράμματος ΔΙΙ που εγκρίθηκε πρόσφατα[7], ενώ καλύπτονται πολλές πτυχές της ευημερίας των παιδιών, ο εκφοβισμός, συμπεριλαμβανομένου και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, δεν αποτελεί προτεραιότητα, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλα ζητήματα.
3. Η Επιτροπή παραπέμπει το Αξιότιμο Μέλος στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-006215/2015. Η Επιτροπή δεν προτίθεται να υλοποιήσει ευρωπαϊκή στρατηγική για τον εκφοβισμό, δύναται όμως να συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει τον εκφοβισμό ως προτεραιότητα χρηματοδότησης για την προώθηση των ορθών πρακτικών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το ζήτημα.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου