Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για την προσβολή βασικών δικαιωμάτων των Ελλήνων η Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 25/01/2016


Τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης στα δικαιώματα των Ελλήνων αρνήθηκε ο Επίτροπος Moscovici σε ερώτησή του Κώστα Χρυσόγονου. Παράλληλα τόνισε πως είναι στο χέρι της Ελλάδας να εφαρμόσει το πρόγραμμα με τρόπο δίκαιο, ώστε να επανέλθει στη σταθερότητα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Στα πλαίσια των προηγούμενων προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα λιτότητας που έχουν επικριθεί για τις επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα[1]. Πρόσφατα, ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα Juan Pablo Bohoslavsky απηύθυνε έκκληση στους θεσμούς που διαπραγματεύονται το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας να αλλάξουν την τακτική τους αναφέροντας πως «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να σταματούν στην πόρτα των διεθνών οργανισμών»[2]. Στις 15.7.2015 έκανε νέα παρέμβαση ζητώντας από τους θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση κατά το σχεδιασμό του νέου προγράμματος να δώσουν προτεραιότητα στη διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων ενώ τόνισε πως τα νέα μέτρα λιτότητας ενδέχεται να προσκρούουν στις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου[3].

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Στα πλαίσια της συμμετοχής της στους θεσμούς που διαπραγματεύονται το νέο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα, σκοπεύει να λάβει υπ’ όψη τις ως άνω συστάσεις του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών; Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει προκειμένου να προστατέψει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από νέα παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους;


Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (21.1.2016)

Στις 19 Αυγούστου 2015, η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) με την Επιτροπή, η οποία ενεργούσε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Το ΜΣ καθορίζει μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Οι πολιτικές διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις πυλώνες: αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις, και σύγχρονη δημόσια διοίκηση.
Η Επιτροπή ανέκαθεν υποστήριζε και ενθάρρυνε τις ελληνικές κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν δίκαιη κατανομή του βάρους της προσαρμογής και παροχή επαρκούς στήριξης στους πιο ευάλωτους.
Ως εκ τούτου, το ΜΣ περιλαμβάνει πολλά μέτρα με κοινωνικό προσανατολισμό, όπως είναι η θέσπιση σε εθνική κλίμακα ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή η εξασφάλιση της διάθεσης καθολικής υγειονομικής περίθαλψης. Τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται άμεσα σε σειρά διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και πρόσφατη σύσταση της ΔΟΕ[4] του 2012 σχετικά με τα κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας.
Η Επιτροπή δημοσίευσε «Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων» του ΜΣ[5], αφενός ως μέσο για την τροφοδότηση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, αφετέρου ως οδηγό για την παρακολούθηση και επιτήρηση της εφαρμογής του. Η παραπάνω εκτίμηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εάν εφαρμοστεί πλήρως και εγκαίρως, το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να επανέλθει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη με οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, ενώ θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων.

________________________________________
[1] Βλ. αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων 65/2011, 66/2011, 76/2012, 77/2012, 78/2012, 79/2012 και 80/2012.
[4] Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
[5] Διατίθεται στον ιστότοπο: http://goo.gl/MJjUXv
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου