Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Τραγικές παραβιάσεις δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην Ελλάδα


Κωνσταντίνα Κούνεβα
Κώστας Χρυσόγονος
Ευρωβουλευτές ΣΥΡΙΖΑ


ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/3/2015


Αποσιωπήσεις και γενικολογίες Κομισιόν για τις τραγικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων 1.000.000 Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα Απάντηση της Επιτρόπου Thyssen σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Κώστα Χρυσόγονου

Για μια ακόμη φορά η Κομισιόν οχυρώνεται πίσω από την «εθνική αρμοδιότητα» και δεν λέει λέξη για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα που συντελέστηκαν μέσω των Μνημονίων, με τη συναίνεση και της ίδιας της Επιτροπής. Απαντώντας στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα και Κώστα Χρυσόγονου, η Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαριάν Τίσεν, αφού αντιπαρέρχεται τα στοιχεία που παρατίθενται στην ερώτηση για τις δραματικές περικοπές στις προνοιακές παροχές, το βασανιστήριο της πιστοποίησης στα ΚΕΠΑ, την ανεργία, τις εξοντωτικές λίστες αναμονής για θεραπείες, τις περικοπές στις φαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες που έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, παραθέτει απλώς τις γενικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την προστασία και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η κ. Τίσεν δεν απαντά ούτε στην καταγγελία περί καταστρατήγησης της κοινοτικής οδηγίας κατά των διακρίσεων, παραπέμπει αορίστως στους πόρους 2 δισ. μέσω ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία και αποσιωπά το γεγονός ότι η Κομισιόν, ως μέλος της τρόικας, εισηγήθηκε μέτρα που καταστρατηγούν ακόμη και την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία».

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της ερώτησης των ευρωβουλευτών Κ. Κούνεβα και Κ. Χρυσόγονου και της απάντησης της Κομισιόν.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

«Θέμα: Τραγικές παραβιάσεις δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα 1.000.000 άνθρωποι με αναπηρίες αποτελούν τα τραγικότερα θύματα των Μνημονίων. Τα θεμελιώδη δικαιώματά τους συρρικνώθηκαν. Οι περικοπές και οι φορολογικές επιβαρύνσεις εξανέμισαν τα εισοδήματά τους. Η ανεργία είχε κατακόρυφη αύξηση (στους τυφλούς 90%). Οι υποχρεωτικές προσλήψεις, όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία (Ν. 2643/98), σταμάτησαν. Η οδηγία 78/2000 κατά των διακρίσεων καταστρατηγήθηκε. Έντονα προβλήματα επιβίωσης αντιμετωπίζουν όσοι ζουν μόνο με προνοιακές παροχές, καθώς η καθυστέρηση πιστοποίησης 660.818 ΑμεΑ από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ξεπέρασε τους τέσσερις μήνες. Από τον «Πίνακα των 43 Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων» απουσιάζουν ανίατες ασθένειες (διαβήτης, αιμορροφιλία, οροθετικοί), ενώ τα προνοιακά βοηθήματα μειώθηκαν έως και 50% βάσει του νέου κανονισμού εκτίμησης βαθμού αναπηρίας. Η μείωση κατά 60%, από το 2009, στο πλαφόν συνταγογράφησης, προκαλεί δυσβάσταχτη δαπάνη στους χρόνια πάσχοντες. Ταυτοχρόνως, υπερβολικό κόστος συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις επωμίζονται οι καρκινοπαθείς, οι οποίοι εξαναγκάζονται να περιμένουν μήνες σε εξοντωτικές λίστες αναμονής για τις θεραπείες. Η κατάσταση αυτή παραβιάζει κατάφωρα διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για τα ΑμεΑ (άρθρο 10 ΣΛΕΕ για απαγόρευση διακρίσεων, άρθρα 2 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για τα δικαιώματα στη ζωή και στην ένταξη).
Ερωτάται η Επιτροπή:
- Τι μέτρα θα λάβει ώστε να σταματήσει η παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ;
- Πώς, ως μέλος της Τρόικας, εφαρμόζει στην Ελλάδα την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία»;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

«Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις E-010621/2014 και E-007535/2014.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι σχετικές παροχές και η σχετική πολιτική αποτελούν κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβαίνουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη στόχευση και προστασία των περισσότερο ευάλωτων ομάδων από τις συνέπειες της κρίσης προωθώντας την κοινωνική ένταξη, την απασχολησιμότητα και την εκπαίδευση μέσα από τις στρατηγικές για την αναπηρία και την Ευρώπη 2020, το ευρωπαϊκό εξάμηνο και τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις.
Στη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις τονίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν σε υπηρεσίες που ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό, βελτιώνουν τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνία και την οικονομία και βοηθούν τους πολίτες να αντεπεξέρχονται καλύτερα σε κινδύνους. Σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική, ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσδιορίζει τη «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος» ως μία από τις έξι επενδυτικές προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.
Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα είναι δυνατόν να υποστηριχθεί μέσω του, συγχρηματοδοτούμενου από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και μέσω όλων των ελληνικών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, ιδίως μέσω του θεματικού στόχου 8 «προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και του θεματικού στόχου 9 «προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων». Συνολικά, έχουν προβλεφθεί 1,2 δισ. ευρώ για τον θεματικό στόχο 8 και 789 εκατ. ευρώ για τον θεματικό στόχο 9. Ο προγραμματισμός είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου