Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την "Πράσινη Ενίσχυση"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 27/3/2015


Για τις επιζήμιες για το αγροτικό εισόδημα επιπτώσεις των προϋποθέσεων υπαγωγής αρόσιμων εκτάσεων στο πρόγραμμα "Πράσινη Ενίσχυση", και τον κίνδυνο απώλειας συνδεδεμένων ενισχύσεων προς τους βαμβακοκαλλιεργητές, απηύθυνε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση:

H εφαρμογή της "Πράσινης Ενίσχυσης" στους αγρότες μέσω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την πενταετία 2015-2020 προβλέπει ότι εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων υποχρεούνται να εναλλάσσουν τουλάχιστον 2 καλλιέργειες με μέγιστη κάλυψη 75% για την κύρια καλλιέργεια, και ότι εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις άνω των 150 στρεμμάτων υποχρεούνται σε διατήρηση του 5% της έκτασης για περιοχή οικολογικής εστίασης.
Η καλλιέργεια βαμβακιού, η οποία στην Ελλάδα καταλαμβάνει το 40-45% των αρδευόμενων εκτάσεων και αποτελεί πηγή εισοδήματος για περίπου 100.000 αγροτικές οικογένειες, επιδοτείται με συνδεδεμένη ενίσχυση 187 εκατ. € για καλλιεργούμενη έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων. Όμως, με την πολιτική που προτείνεται, προβλέπεται ότι η καλλιέργεια βάμβακος θα μειωθεί στα 2 εκατ. στρέμματα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόσθετη απώλεια αγροτικών εισοδημάτων από τη συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος ύψους 40 εκατ. ευρώ.[1]

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή έχουν σχεδιαστεί για να προστατευτεί το εισόδημα των αγροτών-δικαιούχων συνδεδεμένων ενισχύσεων, ειδικά στις χώρες της οικονομικής κρίσης όπου οι αγρότες αποτελούν ένα από τα πιο αδύναμα οικονομικά τμήματα του πληθυσμού;

 ________________________________________
[1] Εφημερίδα "Μακεδονία", 20 Μαρτίου 2015. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου