Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την προνομιακή ικανοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 16/3/2015


Υπέρ της υπερ-προνομιακής μεταχείρισης των τραπεζών, σε βάρος τόσο των ιδιωτών όσο και του ελληνικού δημοσίου (!), τάσσεται εμμέσως πλην σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με το σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που είχε καταθέσει στη Βουλή η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Κατά τα άλλα η Επιτροπή υποτίθεται ότι φροντίζει για τη ...δημοσιονομική "υγεία" της Ελλάδας. Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης.

Ερώτηση:

Στις 14.11.2014 κατατέθηκε στην ελληνική Βουλή νομοσχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με στόχο, όπως αναφέρεται, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Στο νέο άρθρο 977 παράγραφος 3 συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη για προνομιακή ικανοποίηση των τραπεζών σε ποσοστό 65% στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ οι απαιτήσεις των αμοιβών εργαζομένων, του Δημοσίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης περιορίζονται σε ποσοστό 25% του εκπλειστηριάσματος, με αποτέλεσμα να ευνοούνται έτσι αποκλειστικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε βάρος όλων των άλλων δανειστών.
Η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επισημαίνει ότι «Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης».
Την ίδια στιγμή εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας λόγω των μέτρων που επιβάλλονται από την τρόικα, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για αύξηση των δημόσιων εσόδων και μείωση κοινωνικών και άλλων δημόσιων δαπανών.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι ενήμερη για την παραπάνω ρύθμιση; Πώς συνάδει η ρύθμιση με το πρόγραμμα σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας που επιβάλλει στην Ελλάδα η τρόικα;

Απάντηση:

Η υπερβολικά μεγάλη διάρκεια είναι ένα από τα κύρια προβλήματα των δικαστικών διαδικασιών στην Ελλάδα, ιδίως όταν πρόκειται για διαφορές που σχετίζονται με οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, η κυβέρνηση, με την υποστήριξη της Επιτροπής, εκπόνησε στρατηγική ευρείας εμβέλειας, η οποία συμφωνεί με το πρόγραμμα προσαρμογής.
Η μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής. Το σχέδιο Κώδικα αποσκοπεί στον περιορισμό των καθυστερήσεων στις διαδικασίες και, γενικά, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, το σχέδιο Κώδικα έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη δέουσα προστασία των δικαιωμάτων τόσο των οφειλετών όσο και των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων πιστωτών. Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο στα τέλη του 2014, αλλά δεν εγκρίθηκε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου