Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Η Επιτροπή καλεί την Τουρκία να δεσμευτεί για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών μετά από ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 15/02/2017


Τη δέσμευση της Τουρκίας ως προς την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και την επιδίωξη ειρηνικής επίλυσης των διαφορών ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Αναφερόμενος σε δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, με τις οποίες επιχειρούνταν η αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυρίαρχης κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής επεσήμανε πως οι αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και του σεβασμού στις διεθνείς συνθήκες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς δικαίου, ζητώντας τη θέση της Επιτροπής ως προς τις ενέργειες της Τουρκίας, υπό το πρίσμα της υποψηφιότητάς της προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Hahn υπενθύμισε πως η Τουρκία οφείλει να δεσμευτεί κατηγορηματικά στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και τόνισε τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, υπογραμμίζοντας πως αναμένεται από την Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για δίκαιη, συνολική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σε δηλώσεις της 29ης Νοεμβρίου 2016, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αμφισβήτησε την εδαφική ακεραιότητα και την κυρίαρχη κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχυριζόμενος ότι αποτελεί «αγένεια» να εμφανίζεται ολόκληρη η Κύπρος στη σημαία της «ελληνοκυπριακής διοίκησης νότιας Κύπρου», όπως την χαρακτήρισε [1]. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν τη συνέχεια προηγούμενων δηλώσεων του ιδίου, με τις οποίες αμφισβήτησε τα σύνορα της ίδιας της Τουρκίας, όπως αυτά χαράχθηκαν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, υποστηρίζοντας ότι 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι πολύ λίγα για τους Τούρκους [2]. Δεδομένου ότι οι αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και του σεβασμού στις διεθνείς συνθήκες (pacta sunt servanda) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς δικαίου, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Αποτελεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου μέρος των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως του σεβασμού του κράτους δικαίου, όπως αυτές διακηρύσσονται στο άρθρο 2 της ιδρυτικής Συνθήκης;
2. Συνάδει η ιδιότητα του υποψήφιου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης, με την αμφισβήτηση των συνόρων είτε του ίδιου είτε άλλου κράτους, που είναι ήδη μέλος της Ένωσης;


Απάντηση του κ. Hahn
εξ ονόματος της Επιτροπής (14.2.2017)

Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ, όπως έχει εκφραστεί σε διάφορες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία οφείλει να δεσμευτεί κατηγορηματικά στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, εφόσον προκύψει ανάγκη, στο Διεθνές Δικαστήριο. Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια στρεφόμενη κατά κράτους μέλους, ή αιτίες τριβής ή ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Επιπλέον, η ΕΕ υπογραμμίζει το σύνολο των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ.

Όπως τονίζεται στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αναμένεται από την Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για δίκαιη, συνολική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Η δέσμευση της Τουρκίας και η συμβολή της με συγκεκριμένες ενέργειες στη συνολική αυτή διευθέτηση εξακολουθούν να έχουν ζωτική σημασία. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τις εξελίξεις επί του θέματος στην ετήσια έκθεσή της για τη Τουρκία. Η τελευταία έκθεση δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2016 [3].

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου