Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αντιμετώπιση του ελλείμματος προστασίας των επιφανειακών υδάτων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 13/02/2017


Το έλλειμμα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της προστασίας των υδάτων υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος σε ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό στηριζόμενος σε επιστημονικά στοιχεία τόνισε ότι η υπερεκμετάλλευση ιδίως των επιφανειακών υδάτων έχει οδηγήσει σε ρύπανση άνω του 50% των υδάτων των ποταμών, λιμνών και υγροτόπων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην Ελλάδα. Η συνεχιζόμενη αυτή πρακτική επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες στην υγεία και στην οικολογική ισορροπία. Ιδιαίτερα η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντικές ελλείψεις στην κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων και στην υλοποίηση των μέτρων που περιέχονται σε αυτά. Αδυναμίες εντοπίζονται και στην αναβάθμιση και αποκατάσταση των συστημάτων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, καθώς και στη συστηματική αρχειοθέτηση, αλλά και στην ακρίβεια και αξιοπιστία των μετρήσεων της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Ο Κώστας Χρυσόγονος επισήμανε στην ερώτησή του ότι οι μνημονικές πολιτικές έχουν οδηγήσει μεταξύ άλλων και σε αισθητή μείωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για την περιβαλλοντική προστασία με αποτέλεσμα η ελληνική Διοίκηση να αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά των επιφανειακών υδάτων. Ερωτά συνεπώς την Επιτροπή, με ποια μέτρα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις, αλλά και αν προβλέπεται η παροχή κονδυλίων προς κράτη-μέλη για την ενίσχυση της προστασίας των επιφανειακών υδάτων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Με βάση επιστημονικά στοιχεία εκτιμάται ότι μόνο το 53% των επιφανειακών υδάτων (ιδίως των λιμνών, των ποταμών και των υγροτόπων) των κρατών-μελών της ΕΕ βρίσκεται σε καλή ή άριστη κατάσταση [1]. Η συνεχιζόμενη υπερεκμετάλλευση και ρύπανση των υδάτων από ποικίλους ανθρωπογενείς παράγοντες απειλεί την ισορροπία του ευρωπαϊκού υδάτινου οικοσυστήματος και συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβαλλοντικό κεκτημένο [2]. Ειδικά στην Ελλάδα παρατηρούνται ουσιώδεις ελλείψεις στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης υδάτων, στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων που περιέχονται σε αυτά, στην αναβάθμιση και αποκατάσταση των συστημάτων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, αλλά και στην ακρίβεια και συστηματική αρχειοθέτηση των μετρήσεων της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων [3]. Αυτές οι αδυναμίες επιτείνονται ιδιαίτερα και λόγω της μείωσης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για την περιβαλλοντική προστασία στο πλαίσιο των μνημονιακών μέτρων λιτότητας που επιβάλλει η Τρόικα [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Ποια μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ανωτέρω ελλείψεις;
2) Προβλέπεται η παροχή ενωσιακών κονδυλίων για την ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών-μελών προς διόρθωση αυτών των ελλείψεων;
3) Πώς ακριβώς προτίθεται να διασφαλίσει την ορθότητα των στοιχείων μέτρησης της οικολογικής ποιότητας των υδάτων;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου