Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για την παροχή νομικής συνδρομής σε υπόπτους και κατηγορουμένους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 05/10/2016


Τη σημασία της παροχής νομικής συνδρομής σε υπόπτους και κατηγορουμένους υπογράμμισε ο Κώστας Χρυσόγονος, με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης που ταλαιπωρεί εκατομμύρια Ευρωπαίους, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα εκπροσώπησης των πολιτών ενώπιων των αρχών. Παράλληλα επεσήμανε πως η υποχρέωση των κρατών-μελών να διασφαλίσουν την ποιότητα και την ανεξαρτησία της παρεχόμενης νομικής βοήθειας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενδίκων μέσων για περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος αυτού, συμβάλλει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=THNbL5tSY1g


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

Η σημερινή συζήτηση αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και την ορθότερη λειτουργία της δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δυνατότητα εκπροσώπησης του κατηγορουμένου αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη, όπως αυτό κατοχυρώνεται τόσο στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την παροχή δυνατότητας αποτελεσματικής εκπροσώπησης των κατηγορουμένων ή υπόπτων ενώπιων των αρχών. Η έγκαιρη παροχή νομικής συνδρομής, καθώς και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε κάθε κράτος-μέλος όπου πραγματοποιείται συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ή άλλες ανακριτικές πράξεις, αποτελούν επιβεβλημένα βήματα. Παράλληλα η υποχρέωση των κρατών-μελών να διασφαλίσουν την ποιότητα και την ανεξαρτησία της παρεχόμενης νομικής βοήθειας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενδίκων μέσων για περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος αυτού, θα συμβάλλει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Συνεπώς θεωρώ πως η σημερινή διαδικασία μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης των Ευρωπαίων πολιτών και παράλληλα δημιουργείται θετικό έδαφος εντατικοποίησης της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου