Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 04/10/2016


Τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ο Κώστας Χρυσόγονος με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τον αντίκτυπό τους. Ο Ευρωβουλευτής υπενθύμισε πως τα μνημόνια έπασχαν εξ αρχής καθώς δεν υπήρχε διασφάλιση σεβασμού του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Ως αποτέλεσμα είχαμε προσβολές κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων, υλικές στερήσεις αλλά και μαζική μετανάστευση νέων. Παράλληλα τόνισε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δείξει στοιχειώδη σεβασμό στα δικαιώματα που αποτελούν τη βάση της ύπαρξής της, θα πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση του διακρατικού χρέους της Ελλάδας ώστε η οικονομία και η κοινωνία της να τεθούν σε βιώσιμη τροχιά.


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Τα μνημόνια που συνιστούσαν το τίμημα του διακρατικού δανεισμού για μια σειρά κρατών-μελών της ευρωζώνης, έπασχαν εξ αρχής, αφού δεν υπήρχε καμία διασφάλιση ότι ο βασικός τους αρχιτέκτονας, δηλ. το ΔΝΤ, θα σεβόταν το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Στην πράξη είδαμε υπέρμετρους περιορισμούς των κοινωνικών ιδίως δικαιωμάτων και τούτο μεταφράσθηκε στην Ελλάδα σε δραματικές υλικές στερήσεις για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αύξηση των θανάτων λόγω επιδείνωσης της δημόσιας υγείας, μείωση του αριθμού των γεννήσεων και μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων άνεργων νέων στο εξωτερικό. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δείξει στοιχειώδη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα που υποτίθεται πως αποτελούν τη βάση της ύπαρξής της, θα πρέπει να υπάρξει γενναία ελάφρυνση του διακρατικού χρέους της Ελλάδας ώστε η οικονομία και η κοινωνία να τεθούν σε βιώσιμη τροχιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου