Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ανεπαρκείς οι έλεγχοι για τους κινδύνους από τη χρήση γενετικά τροποποιημένων τροφών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 05/09/2016


Ανεπαρκείς είναι οι προσπάθειες των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών ως προς την εκτίμηση επικινδυνότητας των γενετικά τροποποιημένων τροφών, όπως προκύπτει από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Αναφερόμενος στις νέες συνομιλίες που ξεκίνησαν ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη με στόχο την έγκριση καλλιέργειας νέων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ο Ευρωβουλευτής είχε τονίσει την άρνηση 17 κρατών μελών να επιτρέψουν την καλλιέργεια των οργανισμών αυτών και ζήτησε τη θέση της Επιτροπής. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Andriukaitis αρκέστηκε να αναφέρει πως για κάθε αίτηση έγκρισης ενός τροποποιημένου οργανισμού πραγματοποιείται εκτίμηση επικινδυνότητας και πως μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι. Απέφυγε όμως να σχολιάσει τις αντιρρήσεις των κρατών που σχετίζονται με την καλλιέργεια και κατανάλωση των σχετικών οργανισμών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκαλούνται από την ανάπτυξη, την εμπορία και την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφών, δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη στρατηγική της Ευρώπης ως προς αυτά. Αντιθέτως, ξεκίνησαν νέες συνομιλίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με στόχο την έγκριση δύο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για καλλιέργεια στην ΕΕ, των αραβόσιτων Bt11 και 1507 [1]. Η επίσημη αιτιολογία της ανάπτυξης των τύπων αυτών, αφορά την καταπολέμηση κινδύνων που προέρχονται από έντομα, ιούς και άλλους φυσικούς κινδύνους. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Επιτροπής για τον επιστημονικό έλεγχο που πραγματοποιείται πριν την αδειοδότηση των μεταλλαγμένων οργανισμών, 17 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν επιθυμούν να επιτρέψουν την καλλιέργεια των οργανισμών αυτών στο έδαφός τους.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποια είναι η στάση της απέναντι σε όσους, χρησιμοποιώντας επιστημονικές έρευνες και στοιχεία, τονίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από την κατανάλωση γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών;
2. Παρακολουθεί τις επιπτώσεις που έχουν η εμπορία και η κατανάλωση των οργανισμών αυτών, σε ευρωπαίους πολίτες;


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής (2.9.2016)

1. Για κάθε αίτηση έγκρισης ενός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού (ΓΤΟ), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) πραγματοποιεί εκτίμηση επικινδυνότητας στην οποία αναφέρεται κατά πόσον ο συγκεκριμένος ΓΤΟ είναι ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή επικαλείται τις επιστημονικές συμβουλές της ΕΑΑΤ.

2. Οι πιθανές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία από τη διάθεση στην αγορά και την κατανάλωση ενός ΓΤΟ εξετάζεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του ΓΤΟ. Δεν υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα παρακολούθησης σε εξέλιξη, αλλά τόσο η Επιτροπή όσο και η EFSA παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τυχόν νέες επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά εγκεκριμένους ΓΤΟ. Εάν προκύψουν νέα στοιχεία που μπορεί να αμφισβητούν την ασφάλεια των ΓΤΟ, η Επιτροπή δίνει στην EFSA την εντολή να αξιολογήσει τα νέα ευρήματα και να επανεξετάσει την εκτίμηση επικινδυνότητας, όπως απαιτείται. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι που να επιβάλλουν αλλαγή των ατομικών αδειών.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου