Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Ανεπαρκή τα μέτρα για τη καταπολέμηση κατανάλωσης λιπαρών φαγητών στην Ευρώπη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 02/02/2016


Με ανεπαρκή μέτρα επιδιώκει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκαλούνται στην υγεία των ευρωπαίων πολιτών από την ανθυγιεινή διατροφή, όπως φαίνεται από την απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στα ανησυχητικά στοιχεία που προκύπτουν από παγκόσμια έρευνα της Credit Suisse, βάσει των οποίων και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη εικοσάδα των κρατών με τη μεγαλύτερη κατανάλωση λιπαρών τροφών. Στην απάντησή της, η Επιτροπή αναγνώρισε τους ιδιαίτερους κινδύνους που προκύπτουν για τους πολίτες, αρκέστηκε όμως να αναφερθεί σε απλοϊκές ιδέες αντιμετώπισής τους και ανέβαλε την αντιμετώπισή τους για το μέλλον.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Credit Suisse για την κατανάλωση λιπαρών φαγητών ανά τον κόσμο, η Ισπανία φιγουράρει στην πρώτη θέση με 45% της ενέργειας των Ισπανών να προέρχεται από λιπαρές τροφές[1]. Στην πρώτη εικοσάδα βρίσκονται δέκα ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Τσεχία και Σουηδία), αποδεικνύοντας κατ' αυτό τον τρόπο ότι η Ευρώπη δεν τρέφεται σωστά. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση λίπους σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την παχυσαρκία αφού τόσο η Ισπανία, όσο και η Αυστραλία, που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατανάλωση λίπους, βρίσκονται ψηλά και στις αντίστοιχες λίστες παχυσαρκίας.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διαθέτει στοιχεία για την ποσότητα των λιπαρών τροφών που καταναλώνονται στην Ένωση;
2. Τι συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδοθούν σε πιο υγιεινή διατροφή, σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2014[2];


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής (1.2.2016)

Ποσοστό 28% έως 47,2% της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας των ευρωπαίων πολιτών προέρχεται από λιπαρά, σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση του 2010[3] της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
Η Επιτροπή, μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης[4] και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία[5], στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων για την προώθηση της υγιεινής διατροφής.
Το πρόγραμμα υγείας[6] στηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής. Στο πλαίσιο αυτό, τον Σεπτέμβριο του 2015 ξεκίνησε μία κοινή δράση για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση[7], με στόχο την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την παιδική παχυσαρκία[8].
Επιπλέον, η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων[9] αξιολογεί την εφαρμογή των διατάξεών της που ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας σχετικά με τη διαφήμιση ανθυγιεινών τροφίμων για παιδιά.
Κατά την EFSA, η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και trans-λιπαρών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη[10]. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους για τη μείωση της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών και, πρόσφατα, εξέδωσε έκθεση[11] σύμφωνα με την οποία η θέσπιση νόμιμου ορίου για τα βιομηχανικά παραγόμενα trans-λιπαρά θα συνιστούσε το πλέον αποτελεσματικό μέτρο για τη δημόσια υγεία, την προστασία των καταναλωτών και τη συμβατότητα με την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα εξετάσει διάφορες πιθανές λύσεις, ιδίως εκείνη των νόμιμων ορίων για τα βιομηχανικά trans-λιπαρά οξέα.
Τέλος, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»[12] παρέχει δυνατότητες έρευνας στον τομέα της διατροφής, της σωματικής άσκησης και της παχυσαρκίας μέσω των κοινωνικών προκλήσεων της «Υγείας, δημογραφικής μεταβολής και ευημερίας για όλους»[13] και της «Ασφάλειας των τροφίμων και βιοοικονομίας»[14] . Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία «Υγιεινή διατροφή για μια υγιεινή ζωή»[15].

________________________________________
[10] Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη στο πλαίσιο μιας διατροφής με επαρκή θρεπτική αξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου