Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Καθυστέρηση και υπεκφυγές από την Επιτροπή σχετικά με τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και καταγραφής προσφύγων στην Τουρκία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 16/02/2016


Με καθυστέρηση τριών μηνών και ατελείς αναφορές αντέδρασε η Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και καταγραφής προσφύγων στο τουρκικό έδαφος. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στο πλάνο υποστήριξης της Τουρκίας με στόχο την κατάλληλη αντιμετώπιση του προσφυγικού κύματος. Στην καθυστερημένη απάντησή του ο Επίτροπος Αβραμόπουλος αρκέστηκε να αναφέρει τις τεχνικές λεπτομέρειες που προβλέπονται στη συμφωνία με την Τουρκία, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει ξεκάθαρα στην ερώτηση που είχε τεθεί.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται ένα κύμα εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων με προέλευση κυρίως τη Συρία όπου συνεχίζεται ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος. Οι συντριπτικά περισσότεροι από αυτούς εισέρχονται από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, προερχόμενοι από τα τουρκικά παράλια, ενώ πολλοί χάνουν τη ζωή τους λόγω των ακατάλληλων πλωτών μέσων που χρησιμοποιούν και/ή των καιρικών συνθηκών. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών έχει ούτως ή άλλως δικαίωμα ασύλου, λόγω των κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν από τα πολεμικά γεγονότα στην πατρίδα τους.
Στις 6 Οκτώβρη, η Επιτροπή δημοσίευσε το Draft Action Plan για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών[1]. Μεταξύ των μέτρων που αναφέρονται συγκαταλέγεται η οικονομική ενίσχυση της Τουρκίας για τη δημιουργία καλύτερων υποδομών, ενώ στη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ της 9.11.2015 συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας κέντρων καταγραφής σε κράτη των Βαλκανίων[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Θα εξέταζε το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρων υποδοχής και καταγραφής των προσφύγων στο τουρκικό έδαφος, ώστε, στη συνέχεια, όσοι έχουν δικαίωμα ασύλου να προωθούνται με ασφαλή τρόπο στα κράτη μέλη της Ένωσης και να κατανέμονται μεταξύ αυτών με βάση προκαθορισμένα κριτήρια;


Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής (15.2.2016)

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 29 Νοεμβρίου 2015, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία για την αναζωογόνηση των σχέσεων και για την ενεργοποίηση του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας. Ως συνοδευτικό μέτρο στις αμοιβαίες δεσμεύσεις που περιέχονται στη συμφωνία, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, σύσταση για ένα προαιρετικό πρόγραμμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους με την Τουρκία . Η σύσταση προβλέπει τη θέσπιση προγράμματος για την εισδοχή με σκοπό την προστασία ατόμων που εκτοπίσθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης στη Συρία, τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας και τα οποία έχουν καταχωριστεί από τις τουρκικές αρχές πριν από την 29η Νοεμβρίου 2015. Η ύπαρξη κοινών κέντρων διεκπεραίωσης ή/και κινητών ομάδων από τα συμμετέχοντα κράτη θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Η συμμετοχή των κρατών μελών σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα γίνεται σε εθελοντική βάση. Όταν αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή του αριθμού των ατόμων που θα γίνουν δεκτά, τα συμμετέχοντα κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τις ικανότητές τους για απορρόφηση, υποδοχή και ένταξη, το μέγεθος του πληθυσμού, το συνολικό ΑΕΠ , τις προηγούμενες προσπάθειες για παροχή ασύλου, καθώς και το ποσοστό ανεργίας.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου