Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την κακή διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ προς χώρες των Βαλκανίων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 29/09/2016


Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της κακοδιαχείρισης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχονται ως προενταξιακή βοήθεια σε χώρες των Βαλκανίων προέβαλε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε στοιχεία έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας προκύπτουν ερωτηματικά ως προς την αξιοποίηση των χρημάτων που δίνει η ΕΕ στις χώρες αυτές. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει τα στοιχεία που διαθέτει, τις επιλογές που εξετάζει ώστε να διασφαλίσει την ορθή διαχείριση των χρημάτων αυτών αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν στις τοπικές κοινωνίες από πιθανές κυρώσεις.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκύπτουν ερωτηματικά σχετικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των χρημάτων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προενταξιακή βοήθεια για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια [1]. Υπάρχουν παρατηρήσεις για κακή διαχείριση των πόρων, εξ αιτίας δομικών αδυναμιών που υπάρχουν. Παράλληλα προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την προοπτική μείωσης ή και ακύρωσης των πόρων αυτών [2].

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Είναι ενήμερη για τις αδυναμίες και αστοχίες που παρατηρούνται; Συμφωνεί με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου;
β) Θεωρεί πως μια πιθανή μείωση της παρεχόμενης υποστήριξης θα ωφελούσε τις χώρες με προοπτική ένταξης; Τι είδους συνέπειες θα είχε μια τέτοια στρατηγική στις τοπικές κοινωνίες;
γ) Ποιους άλλους περιορισμούς σκοπεύει να επιβάλλει με στόχο την ορθότερη διαχείριση της παρεχόμενης βοήθειας;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου