Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου στην Κομισιόν για τη μεταβίβαση δημόσιων, αρχαιολογικών ακινήτων στο «Υπερταμείο»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 02/10/2018


Με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (0004586 ΕΞ 2018 - ΦΕΚ Β΄ 2320/19.6.2018) να μεταβιβαστούν στο λεγόμενο «Υπερταμείο» 10.119 δημόσια ακίνητα ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασικός στόχος της εν λόγω μεταβίβασης είναι η ρευστοποίηση της αξίας τους προκειμένου να εξοφληθούν δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι στον προαναφερόμενο κατάλογο ακινήτων φαίνεται ότι περιλαμβάνονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και πιθανόν άλλα πράγματα εκτός συναλλαγής με βάση το ελληνικό δίκαιο.
Στο πλαίσιο αυτό, ρωτά την Επιτροπή αν θεωρεί ότι ο εν λόγω όρος εκχώρησης δημοσίων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και πραγμάτων εκτός συναλλαγής ενός κράτους μέλους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών είναι σύμφωνη με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το ενωσιακό δίκαιο και τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσης. Ζητά επίσης από την Επιτροπή να απαντήσει, αν σχεδιάζει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να αποτρέψει τέτοιου είδους εκχωρήσεις, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα η αξιοπρέπεια των πολιτών των κρατών-μελών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Γραπτή ερώτηση για τη μεταβίβαση δημόσιων, αρχαιολογικών ακινήτων στο «Υπερταμείο»

Για την εκπλήρωση προαπαιτούμενου όρου της 4ης αξιολόγησης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος, μεταξύ άλλων και από ενωσιακούς θεσμούς ως δανειστές της Ελλάδας, το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών εκχώρησε με υπουργική απόφαση (0004586 ΕΞ 2018 - ΦΕΚ Β΄ 2320/19.6.2018) 10.119 δημόσια ακίνητα στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το λεγόμενο «Υπερταμείο». Πρωταρχικός στόχος του «Υπερταμείου» είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία που του έχουν παραχωρηθεί μεγιστοποιώντας την αξία τους, την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα, προκειμένου να εξοφληθούν δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενώ ένα μικρό ποσοστό (25%) της ρευστοποίησης προορίζεται για επενδύσεις (ν. 4336/15). Στον προαναφερόμενο κατάλογο ακινήτων φαίνεται ότι περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και πιθανόν άλλα πράγματα εκτός συναλλαγής με βάση το ελληνικό δίκαιο.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1) Θεωρεί ότι ο εν λόγω όρος εκχώρησης δημοσίων ακινήτων συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και πραγμάτων εκτός συναλλαγής ενός κράτους μέλους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών είναι σύμφωνη με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το ενωσιακό δίκαιο και τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσης;
2) Σχεδιάζει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να αποτρέψει τέτοιου είδους εκχωρήσεις διαφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα την αξιοπρέπεια των κρατών-μελών;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου