Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Eρώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 6/10/2015


Γραπτή ερώτηση για τις προτεινόμενες να εφαρμοστούν στην Ελλάδα φορολογικές μεταρρυθμίσεις και την εξάντληση πλέον της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων ιδίως των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων απηύθυνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

Ερώτηση

Στην ετήσια έκθεσή της για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.[1], η Επιτροπή παρατηρεί σημαντικές παραλείψεις, δυσλειτουργίες αλλά και μεγάλη απόκλιση στην είσπραξη ΦΠΑ στην Ελλάδα, προτείνοντας τη κατάργηση εξαιρέσεων και απαλλαγών, καθώς και επιβολή ΦΠΑ σε μια σειρά νέων κατηγοριών που αφορούν τον ηλεκτρισμό, την ατομική ιδιοκτησία κ.α. Καθώς το μείζον ζήτημα που επισημαίνεται είναι αυτό της φοροδιαφυγής και ελλιπούς είσπραξης φόρων, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη που αισθάνεται η Επιτροπή ως προς την επιβολή αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1) Στην Ελλάδα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, όπου τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα πλήττονται επί σειρά ετών από φοροεπιδρομές, πως θα μπορούσε να καταστεί εφικτή η ομαλοποίηση των εισπράξεων του ΦΠΑ, με τη δημιουργία επιπλέον φορολογικών βαρών, ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν κοινωνικά αγαθά;
2) Σε τι βαθμό αναμένεται να βελτιωθούν οι δείκτες αλλά και η ροή πραγματικών εσόδων υπέρ του δημοσίου, με την εφαρμογή των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων στην ελληνική φορολογική πολιτική; Έχει διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία;

________________________________________
[1] Institutional Paper 008 - September 2015, visit http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου