Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τον δυσανάλογο καταμερισμό του βάρους των μεταναστευτικών ροών στα κράτη-μέλη της ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 31/01/2019


Ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν επιχειρώντας να θίξει τον δυσανάλογο καταμερισμό βάρους των μεταναστευτικών ροών που επωμίζεται η Ελλάδα σε σύγκριση με τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της γραπτής ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση - αναλογικά με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό της - ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ στην υποδοχή και επεξεργασία αιτημάτων ασύλου μεταναστών και προσφύγων για το 2018. Μόνο το 2018 στην Ελλάδα υποβλήθηκαν 61.250 αιτήσεις ασύλου, ενώ σε χώρες με πολλαπλάσιο πληθυσμό συγκριτικά με την Ελλάδα, όπως η Γερμανία, κατατέθηκαν 171.555 αιτήματα, στη Γαλλία 104.290 και στην Ιταλία 63.455 [1]. Εκτιμάται εξάλλου ότι πάνω από 70.000 αιτούντες άσυλο αλλά και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες βρίσκονται στις ελληνικές δομές φιλοξενίας. Κατά τα έτη 2017-18 έφτασαν στην Ελλάδα πάνω από 45.000 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ στην Ιταλία 23.037 και στην Ισπανία 60.643 [2]. Ωστόσο οποιαδήποτε πιθανότητα για αναμόρφωση του κανονισμού του Δουβλίνου, η οποία θα συμπεριλαμβάνει καταμερισμό των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, αναλογικά με το πληθυσμιακό τους μέγεθος και τις οικονομικές τους δυνατότητες, αναβάλλεται διαρκώς προς το άδηλο μέλλον [3]. Την ίδια ώρα η προβληματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι κοστίζει τουλάχιστον 38 ως 60 δισ. ευρώ στην ΕΕ [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ανωτέρω ζήτημα, ώστε να επιτευχθεί δικαιότερος καταμερισμός των αιτούντων άσυλο, αλλά και στην υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων στα κράτη-μέλη της ΕΕ;»

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου