Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδιαφάνεια στην ενίσχυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 09/01/2019


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράλειψη ανάρτησης της βαθμολογίας κατάταξης έργων για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos
(GUE/NGL)

Θέμα: Παράλειψη ανάρτησης της βαθμολογίας κατάταξης έργων για την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ


Στις 21.12.2018 το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε 723 εντάξεις έργων στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ [1], στα οποία προστέθηκαν άλλα 1063 στις 28.12.2018 [2]. Στις αποφάσεις αυτές για πρώτη φορά στα χρονικά δεν ανακοινώθηκε πίνακας με σειρά κατάταξης βαθμολογίας από τον μεγαλύτερο στο μικρότερο, ενώ δεν προσδιορίζεται η χαμηλότερη βάση για την ένταξη του τελευταίου επενδυτικού σχεδίου στο ανωτέρω πρόγραμμα. Είναι όμως προφανές ότι η βαθμολογία δεν είναι προσωπικό δεδομένο και ότι πρέπει να ανακοινώνεται στους υποψηφίους. Η απόκρυψη της βαθμολογίας εγείρει ερωτηματικά καθώς δεν γνωρίζουν οι επενδυτές την βάση κατάταξης για να μπορούν να ασκήσουν ένσταση. Από μελετητικά γραφεία που συνέταξαν τις υποβολές των σχεδίων υπάρχουν ερωτηματικά, καθώς στην λίστα με τις εγκεκριμένες προτάσεις εμφανίζονται επενδυτικά σχέδια που έχουν μέτρια βαθμολογία με βάση ποσοτικά κριτήρια, π.χ. ίδια συμμετοχή, ωριμότητα και εμπειρία, ενώ επενδυτικά σχέδια που στο σύνολο των ποσοτικών κριτηρίων συγκεντρώνουν το μέγιστο της βαθμολογίας δεν υπάρχουν στον πίνακα των εγκεκριμένων έργων. Βασικό ερώτημα είναι ποια βαθμολογία παρέδωσε ο κάθε ανεξάρτητος αξιολογητής στο πληροφοριακό σύστημα για κάθε επενδυτικό σχέδιο και ποια η τελική βαθμολογία της επιτροπής αξιολόγησης που διόρισε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και με ποια αιτιολογία υπάρχουν τυχόν διαφορές.

Ερωτάται η Επιτροπή:
Σκοπεύει να προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες ελέγχου του παραπάνω ζητήματος; 

________________________________________
[1] https://goo.gl/93nA2M (A.Π.: 8943/2981/Α3/21-12-2018)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου