Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Ψήφιση της νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30/01/2019


Δημοσιεύτηκε (28.01.19) το τελικό κείμενο της έκθεσης σχετικά με την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (SPC) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων [1]. Ο Κώστας Χρυσόγονος ως σκιώδης εισηγητής στην εν λόγω πρόταση εκ μέρους της Ευρωομάδας GUE/NGL κατέθεσε και στήριξε τροπολογίες προς την ενίσχυση της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των σχετικών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και την ΕΕ και στην αποτροπή μετεγκαταστάσεων φαρμακευτικών βιομηχανιών και εργαζομένων σε τρίτες χώρες. Οι εν λόγω τροπολογίες ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της νομοθετικής πρότασης που σύντομα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Η εν λόγω πρόταση εκτιμάται ότι θα ωφελήσει πέρα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον φαρμακευτικό κλάδο και τους κρατικούς προϋπολογισμούς για την υγειονομική περίθαλψη, αλλά και γενικά τους ασθενείς, καθώς θα διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε φθηνότερα, υψηλής ποιότητας φάρμακα.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου