Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης Φεντερίκα Μογκερίνι σε ερώτηση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου για την επιθετικότητα Τούρκων αλιέων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 22/11/2018Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-004546/2018
προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος)
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: VP/HR - Επιθετικότητα και απειλές Τούρκων αλιέων κατά Ελλήνων

Το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα η επιθετική τακτική που ακολουθούν Τούρκοι αλιείς κατά Ελλήνων σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι συνεχείς παρενοχλήσεις και απειλές, που έφτασαν μέχρι και στη ρίψη πραγματικών πυρών [1], οδήγησαν Έλληνες αλιείς στην αποστολή εξωδίκου στην ελληνική κυβέρνηση ζητώντας μέτρα για την προστασία τους [2]. Καθώς το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο και φαίνεται πως επαναλαμβάνεται κάθε φορά που παρουσιάζονται εσωτερικές αναταράξεις στην Τουρκία, καλούμαστε να αντιδράσουμε προστατεύοντας Ευρωπαίους πολίτες, σταματώντας την πολιτική κατευνασμού απέναντι στο τουρκικό καθεστώς.

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης:
1. Είναι ενήμερη για τα κρούσματα βίας και απειλών που σημειώθηκαν στην περιοχή του Αιγαίου; Πώς προτίθεται να αντιδράσει;
2. Τι είδους μέτρα προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων (συνεπώς και των δικαιωμάτων και της ακεραιότητας πολιτών που δραστηριοποιούνται κοντά σε αυτά) σχεδιάζει να προωθήσει, διασφαλίζοντας παράλληλα και τομείς, όπως η αλιεία, που προσφέρουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία;

EL
P-004546/2018
Απάντηση της αντιπροέδρου κ. Mogherini
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(19.11.2018)


Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση P-004547/2018, η οποία αφορά το ίδιο θέμα.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει τονίσει επανειλημμένως, και πιο πρόσφατα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2018 [3], τα οποία στη συνέχεια επικυρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [4], την σταθερή προσδοκία έναντι της Τουρκίας να δεσμευθεί απερίφραστα για σχέσεις καλής γειτονίας και για ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η Τουρκία καλείται να επιδεικνύει σεβασμό στην κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

EL
P-004547/2018
P-004548/2018
P-004578/2018
E-004568/2018


Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5.11.2018)

Τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες σχετικά με διοπτεύσεις εν πλω από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με την «παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ)1. Οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν αρκετές διοπτεύσεις σκαφών που, κατά τους ισχυρισμούς, φέρουν τη σημαία Τουρκίας και για τα οποία υποστηρίζεται ότι έχουν ασκήσει δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος τις πληροφορίες, ιδίως με σκοπό την ενδεχόμενη εξακρίβωση του αν τα σκάφη ασκούσαν αλιευτικές δραστηριότητες όταν εντοπίστηκαν καθώς και τη γεωγραφική θέση τους. Με βάση την ανάλυση αυτή, η Επιτροπή θα εξετάσει τα κατάλληλα μέτρα που μπορεί να ληφθούν είτε σε διμερές επίπεδο, μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, είτε σε πολυμερές επίπεδο, στα σχετικά με την αλιεία φόρουμ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, είναι ευθύνη των κρατών μελών να διεξάγουν τις έρευνες και να εφαρμόζουν τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας κατά των σκαφών και των διαχειριστών τους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας στα χωρικά τους ύδατα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας θέτουν σε κίνδυνο τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων και υπονομεύουν την επιβίωση των παράκτιων κοινοτήτων.

Η Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη να συμμορφωθεί η Τουρκία με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες στη διακυβέρνηση της αλιείας και να αναλάβει αποτελεσματική και υπεύθυνη δράση για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της σχετικής περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας. 

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου