Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Βάναυσο πλήγμα εις βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας προκαλεί η πολιτική λιτότητας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 28/12/2015


Το ζήτημα προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έθιξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στις επιπτώσεις της άτεγκτης αντιμετώπισης της κρίσης στην Ευρώπη και τις αδυναμίες αντιμετώπισης βασικών αναγκών που αυτή η πολιτική έχει ήδη προκαλέσει σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα σε συνταξιούχους. Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Moscovici επιχείρησε να ωραιοποιήσει την εφαρμογή σκληρών επιλογών λιτότητας υποσχόμενος παροχή οικονομικής βοήθειας στα επόμενα χρόνια.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ: " η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας...".
Σε δηλώσεις του την 1.6.2015, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι "ήμασταν απρόσεκτοι σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης σε επιμέρους χώρες. Όποιος δεν βλέπει ότι στην Ελλάδα υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, είναι και κουφός και τυφλός»[1]. Παρά ταύτα, στο non paper που επέδωσε ο ίδιος στις 3.6.2015 στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και περιέχει τις απαιτήσεις των δανειστών, στην προετοιμασία του οποίου έχουν συμβάλει καθοριστικά η Επιτροπή και η ΕΚΤ, περιλαμβάνεται η αύξηση των εισφορών όλων των συνταξιούχων (έστω κι αν βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας) για υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η κατάργηση του πενιχρού επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους χαμηλοσυνταξιούχους[2], και περαιτέρω η κατάργηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης που λαμβάνουν οι πιο φτωχοί καταναλωτές[3]. Εφόσον υλοποιηθούν αυτά θα οδηγήσουν σε αδυναμία ικανοποίησης βασικών αναγκών για θέρμανση, σίτιση κλπ. μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με ποιον τρόπο αναμένει ότι θα κατορθώσουν να επιβιώσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι απειλούνται από τις προτάσεις της;
2. Θεωρεί ότι η ίδια δεσμεύεται από το άρθρο 2 ΣΕΕ και, αν ναι, γιατί το παραβιάζει;


Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (23.12.2015)

Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες να εξασφαλίσει ασφαλείς, επαρκείς και διατηρήσιμες συντάξεις στις συστάσεις πολιτικής που απευθύνει στα κράτη μέλη.
Τα μέτρα που εγκρίθηκαν στις 15 Ιουλίου 2015 από το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ωθούν τους συνταξιούχους κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας που ήταν 4.608 ευρώ για ένα μόνον πρόσωπο το 2014, όπως υπολογίστηκε από την Eurostat, λαμβάνουν τη σύνταξη ανασφαλίστων του ΟΓΑ. Οι αρχές, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ανέλαβαν στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ), το οποίο συμφωνήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τη δέσμευση να αυξήσουν τις συντάξεις ανασφαλίστων του ΟΓΑ, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των πλέον ευάλωτων συνταξιούχων.
Όσον αφορά τα ισοδύναμα μέτρα, «οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύναμου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων (...), έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και ότι θα είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε επαρκή βαθμό (...)».
Το ΜΣ δεν προτείνει την κατάργηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, αλλά καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας για την προστασία των φτωχότερων καταναλωτών και μείωση κατά το ήμισυ των δαπανών για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θεσπίστηκε στο πλαίσιο της εναρμόνισης των ειδικών φόρων κατανάλωσης πετρελαίου το 2012. Τον Οκτώβριο του 2014, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά 30%, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, οδήγησε σε μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για τους καταναλωτές κατά 25%.
Μέχρι το 2020, τίθεται στη διάθεση της Ελλάδας ποσό 280.972.531 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD) προς χρηματοδότηση της επισιτιστικής και της βασικής υλικής συνδρομής στους απόρους.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου