Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τους αργούς ρυθμούς μετεγκατάστασης προσφύγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 1/12/2015


Ερώτηση για την αδράνεια των κρατών-μελών σε ότι αφορά τη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ελλάδα υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς το Συμβούλιο. Ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στον ισχνό αριθμό μετεγκαταστάσεων και ζήτησε από το Συμβούλιο να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενέκρινε στις 14 και 22 Σεπτεμβρίου 2015 τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων/αιτούντων άσυλο από την Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία σε άλλα Κράτη-Μέλη. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν στα πλαίσια της αρχής της αλληλεγγύης και του πιο δίκαιου καταμερισμού των ευθυνών μεταξύ όλων των κρατών-μελών, ως συνέπεια της άνευ προηγουμένου ροής αιτούντων άσυλο και της πίεσης που δέχονται οι χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις 27.11.2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με την ανταπόκριση των κρατών-μελών στη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία. Από τα στοιχεία γίνεται φανερή η απροθυμία των κρατών-μελών να συμβάλουν ουσιαστικά στη μετεγκατάσταση των προσφύγων/αιτούντων άσυλο, αφού από το στόχο των 66.400 ατόμων, μόλις 30 έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα , ενώ οι ροές συνεχίζονται αμείωτες.

Ερωτάται το Συμβούλιο:
1) Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για την ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων από Ιταλία και Ελλάδα;
2) Με δεδομένο τα πρώτα αποθαρρυντικά δείγματα για τη συμμετοχή των Κρατών-Μελών στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, τι πιθανότητες επιτυχίας έχει η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης (COM(2015) 450 final); 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου