Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Την ψήφο του σχετικά με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εξήγησε ο Κώστας Χρυσόγονος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 07/07/2016


Την απόφασή του να απέχει από την ψηφοφορία για τη δημιουργία του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εξήγησε με γραπτή αιτιολόγηση ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε πως η δημιουργία του Οργανισμού αυτού αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, αφού αναγνωρίζεται η ανάγκη φύλαξής τους από όλα τα κράτη-μέλη. Εντούτοις τόνισε πως προκαλείται προβληματισμός από συγκεκριμένα στοιχεία της συμφωνίας, όπως η δυνατότητα αποστολής συνοριοφυλάκων σε κράτος- μέλος χωρίς τη συναίνεση του, ή η αναφορά σε κοινές επιχειρήσεις του Οργανισμού με τρίτες χώρες χωρίς διευκρίνιση των όρων συνεργασίας. Βάσει των προβληματισμών αυτών ο Ευρωβουλευτής κατέληξε, όπως όλοι οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στην απόφαση να απέχει από την ψηφοφορία.


Ακολουθεί το κείμενο της αιτιολόγησης:

Η δημιουργία του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Ουσιαστικά, αναγνωρίζεται με τον παρόντα Κανονισμό ότι τα εξωτερικά σύνορα αποτελούν κοινά, ευρωπαϊκά σύνορα και απαιτούνται προσπάθειες απ’ όλα τα κράτη-μέλη για τη φύλαξή τους στο πλαίσιο της συνευθύνης και της αλληλεγγύης. Εν τούτοις, κάποια σημεία της τελικής συμφωνίας προκαλούν προβληματισμό, όπως η δυνατότητα αποστολής συνοριοφυλάκων στα εξωτερικά σύνορα κράτους-μέλους, ακόμη και χωρίς τη συναίνεσή του. Ερωτήματα προκαλεί και η αναφορά σε κοινές επιχειρήσεις του Οργανισμού αυτού με γειτονικές τρίτες χώρες (μη-μέλη της Ένωσης) χωρίς να διευκρινίζονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις και τα όρια της συνεργασίας, ιδίως όταν πρόκειται για κράτη που αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο, διατυπώνουν απειλές πολέμου εναντίον κρατών-μελών και επιδιώκουν επαναχάραξη συνόρων μέσω παρερμηνειών υφιστάμενων διεθνών συνθηκών. Για το λόγο αυτό επέλεξα να απέχω από την ψηφοφορία τόσο της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και επί του τελικού κειμένου που συμφωνήθηκε μεταξύ Συμβουλίου κι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου