Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Υπεκφυγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για το δουλεμπόριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 12/07/2016


Με μια σειρά αόριστων αναφορών απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με το δουλεμπόριο προς την Ε.Ε.. Ο Ευρωβουλευτής στηρίχθηκε σε έρευνα της Europol βάσει της οποίας το δουλεμπόριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη «αγορά» εγκλήματος στην Ευρώπη με υπολογιζόμενο κύκλο «εργασιών» μεταξύ 3 και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναφερόμενος στο γεγονός πως ανάμεσα στα βασικότερα κέντρα της εγκληματικής αυτής δραστηριότητας συγκαταλέγονται η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, τόνισε την αυξημένη πιθανότητα συμμετοχής Τούρκων αξιωματούχων σε ανάλογες δραστηριότητες και ζήτησε τη θέση της Επιτροπής. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Αβραμόπουλος προτίμησε να αναφερθεί στις πρόσφατες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για το μεταναστευτικό ζήτημα, χωρίς όμως να θίγει το πρόβλημα του δουλεμπορίου, αλλά και χωρίς να αναφέρεται σε πιθανές ευθύνες Τούρκων αξιωματούχων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με έρευνα της Europol που δημοσιεύθηκε στις 22.2.2016 το δουλεμπόριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη «αγορά» εγκλήματος στην Ευρώπη σήμερα και συνιστά μια εξαιρετικά επικερδή επιχείρηση με υπολογιζόμενο κύκλο «εργασιών» για το 2015 μεταξύ 3 και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ [1]. Η έκθεση διαπιστώνει ότι κατά το έτος αυτό περισσότεροι από ένα εκατομμύριο παράτυποι μετανάστες εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η κύρια πύλη εισόδου είναι από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Επίσης διαπιστώνει ότι στα βασικότερα κέντρα της εγκληματικής αυτής δραστηριότητας συγκαταλέγονται η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, ενώ στις συνηθέστερες εθνικότητες των υπόπτων διακινητών ανήκει η τουρκική. Ακόμη συμπεραίνει ότι η διαφθορά αξιωματούχων επιφορτισμένων με την τήρηση του νόμου (law enforcement officers) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διευκόλυνσης του δουλεμπορίου.

Ερωτάται η Επιτροπή:
– Θεωρεί ότι αυτή η εξαιρετικά επικερδής εγκληματική δραστηριότητα θα ήταν εφικτή σε τόσο μεγάλη κλίμακα χωρίς την ενεργό συνδρομή προσώπων με καίριες θέσεις στην τουρκική αστυνομία και το λιμενικό σώμα και χωρίς πολιτική κάλυψη για τα πρόσωπα αυτά;
– Σχεδιάζει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να υποχρεωθεί η τουρκική κυβέρνηση να τιμήσει την υπογραφή της στη συμφωνία της 29.11.2015 για την ανάσχεση της παράτυπης μετανάστευσης;


Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι παράτυπες αναχωρήσεις μεταναστών και προσφύγων από τις τουρκικές ακτές προς τα ελληνικά νησιά ήταν αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων ώθησης και έλξης, συμπεριλαμβανομένης της μεσολάβησης που παρέχεται από εγκληματικές οργανώσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αποφάσισαν, στις 29 Νοεμβρίου 2015, να αρχίσουν να εφαρμόζουν κοινό σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της βοήθειας που παρέχεται στους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην Τουρκία και στην καλύτερη πρόληψη της παράτυπης εξόδου και την ομαλότερη επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών.
Μετά την ενεργοποίηση του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από την ΕΕ και την Τουρκία, και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με αυτές. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέδωσε τέσσερις εκθέσεις υλοποίησης στις 17 Δεκεμβρίου 2015, στις 10 Φεβρουαρίου 2016 [2], στις 4 Μαρτίου 2016 [3] και στις 20 Απριλίου 2016 [4].
Κατά τη σχετική σύνοδο κορυφής της 18ης Μαρτίου 2016, η ΕΕ και η Τουρκία αποφάσισαν να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.
Στις 15 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας [5], διαπιστώνοντας ότι έχει επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος για την εφαρμογή της δήλωσης και υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες και πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές.

________________________________________
[2] COM(2016) 85 final
[3] COM(2016) 144 final
[4] COM(2016) 231 final
[5] COM(2016) 349 final 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου